Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 57
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
17 Zmluva o združenej dodávke elektriky Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 20.01.2017 Zmluva
16 Zmluva o združenej dodávke elektriky Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 19.01.2017 Zmluva
15 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel 0,00 € 17.01.2017 Zmluva
13 Zmluva o poskytovaní služby pro zber a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
14 Zmluva o poskytovaní služby pro zber a odvoze odpadu ESPIK Group s.r.o. 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
12 Zamestnávateľská zmluva AXA d.d.s., a.s., 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
10 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
11 Zmluva č. 10-000121924PO2017 o dodávke vody z verjného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
9 Zmluva chlieb Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 0,00 € 02.01.2017 Zmluva
3 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 01/17 BARDTERM, s.r.o. 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
4 Zmluva o bežnom účte - Príjmový Štátna pokladnica 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
5 Zmluva o bežnom účte - Výdavkový Štátna pokladnica 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
6 Zmluva o bežnom účte - Dary a Granty Štátna pokladnica 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
7 Zmluva o bežnom účte - Depozitný Štátna pokladnica 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
8 Zmluva o bežnom účte - Sociálny fond Štátna pokladnica 0,00 € 01.01.2017 Zmluva
2 Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve zo dňa 31.12.2012 IReSoft, s.r.o. 0,00 € 31.12.2016 Zmluva
184 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti výpočtovej techniky Ing. Peter Matuševský 0,00 € 01.10.2016 Zmluva
180 Dodatok č. 1 k Dohode o refundácii nákladov za poskytovanie energií odobratých s realizáciou diela čerpacia stanica pri ProALIA ProALIA 0,00 € 28.09.2016 Zmluva
179 Dohoda o refundácii nákladov za poskytovanie energií odobratých v súvislosti s realizáciou diela ProALIA 0,00 € 14.09.2016 Zmluva
178 Dohoda o refundácii nákladov za poskytovanie energií odobratých v súvislosti s realizáciou diela ProALIA 0,00 € 11.07.2016 Zmluva
175 Dohoda č. 61/§52a/2016/ŠR/BJ o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti prostredníctvom dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 0,00 € 24.05.2016 Zmluva
176 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa 0,00 € 24.05.2016 Zmluva
173 Dodatok č. 1 k Zmluve o údržbe č. 2015 003 PS 460 SPEDOS - Slovensko s.r.o. Žilina 0,00 € 01.04.2016 Zmluva
172 Zmluva o dielo č. P_1/2016 IVeS, organizácie pre informatiku verejnej správy 0,00 € 30.03.2016 Zmluva
169 Dohoda č. 19/§52a/2016/ŠR/BJ o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti prostredníctvom dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov 2 438,70 € 29.02.2016 Zmluva
170 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa 33,20 € 29.02.2016 Zmluva
163 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou kanalizáciou Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 € 05.02.2016 Zmluva
158 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - Dary a granty Štátna pokladnica 0,00 € 07.01.2016 Zmluva
159 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - Depozit Štátna pokladnica 0,00 € 07.01.2016 Zmluva
160 Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte - Výdavkový Štátna pokladnica 0,00 € 07.01.2016 Zmluva
1 2 »