Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3804
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
036/2018 Objednávame u Vás zverejňovanie údajov OvZP- dodavateľské faktúry, vyšlé objednávky, zmluvy. Asseco Solutions, a.s. 286,80 € 05.04.2018 Objednávka
10/17 Potvrdenie o modifikácii VÚB Biznis účtu Premium VÚB, a.s., 0,00 € 06.04.2018 Zmluva
037/2018 Objednávame u Vás opravu sociálneho zariadenia - budova údržby. SOVUS s.r.o. 4 990,00 € 10.04.2018 Objednávka
039/2018 Objednávame u Vás kalibrovanie teplomerov a vlhkomerov. Ing. Ivan Leško - GAROMA, Kalibračné laboratórium 279,00 € 13.04.2018 Objednávka
040/2018 Objednávame u Vás potraviny podľa vlastného výberu. INMEDIA, spol.s.r.o. 3 000,00 € 13.04.2018 Objednávka
041/2018 Objednávame u Vás kosačku HUSQUARNA LC356V. KOVOSPOL PP,s.r.o. 584,00 € 16.04.2018 Objednávka
18/18 Dodatok č.1 Kolektívnej zmluvy na rok 2018 ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 0,00 € 24.04.2018 Zmluva
044/2018 Objednávame u Vás realizáciu sanačných omietok – sušiareň a chodba v budove Javor. SOVUS s.r.o. 2 000,00 € 10.05.2018 Objednávka
045/2018 Objednávame u Vás realizáciu malieb a náterov – miestnosti č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 114 na prízemí v budove Javor. SOVUS s.r.o. 4 500,00 € 10.05.2018 Objednávka
046/2018 Objednávame u Vás realizáciu nasledovných prác v budove Javor - 1. posch. - bývalá ambulancia, m.č. 22 a 27 – maľby a nátery, oprava sokla za madlami, prízemie – miestnosť vrchnej sestry – maľby, nátery a keram. obklad umývadla, m.č. 124, 125 – oprava n SOVUS s.r.o. 2 400,00 € 10.05.2018 Objednávka
047/2018 Objednávame u Vás 3ks Rotopedov SALENAS CP 020518.05. ARJO Humanic SK s.r.o. 1 292,40 € 16.05.2018 Objednávka
048/2018 Objednávame u Vás revíziu hasiacích prístrojov a hydrantov v CSS Batizovce, Útulok Svit. LIVONEC SK s.r.o. 359,40 € 16.05.2018 Objednávka
049/2018 Objednávame u Vás revízia plynových zariadení v kuchyni CSS Batizovce. PLYNOSERVIS združenie podnikateľov 530,88 € 16.05.2018 Objednávka
050/2018 Objednávame u Vás obloženie zárubne s úpravou prahu dverí - budova Kaštieľ - WC na prízemí. SOVUS s.r.o. 300,00 € 24.05.2018 Objednávka
051/2018 Objednávame si u Vás pohrebné služby pre zosnulého PriSS Miroslava Kűffera. ACHERON pohrebná služba s.r.o. 483,00 € 04.06.2018 Objednávka
053/2018 Objednávame u Vás úpravu vstupu do údržbárskej dielne. SOVUS s.r.o. 6 500,00 € 05.06.2018 Objednávka
054/2018 Nákup bezpečnostných skríň pre hasiace prístroje. LIVONEC SK s.r.o. 138,25 € 05.06.2018 Objednávka
055/2018 Objednávame u Vás nákup reuma gélov podľa vlastného výberu. Volcano spol.,s.r.o. 480,00 € 11.06.2018 Objednávka
056/2018 Objednávame u Vás opravy, nátery strechy na budove údržby CSS Batizovce. Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 2 014,00 € 12.06.2018 Objednávka
057/2018 Objednávame u Vás čistenie žľabov, opravy strešného plášťa a jeho častí, rekonštrukcia strešného svetlíka. Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 4 530,00 € 12.06.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »