Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1782
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0170 Štvrťročný servis výťahu 3.Q Výťahy Východ s.r.o. 180,00 € 30.06.2026 Faktúra
22/2020 Vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia v objektoch ŠG v Prešove ELETTER s.r.o. 3 312,00 € 27.11.2020 Objednávka
DFB/20/0203 Služobný mobilný telefón 11-12/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 123,25 € 18.11.2020 Faktúra
DFB/20/0202 Prevádzka sgpresov.sk 12/2020-1/2021 Webglobe - Yegon 7,97 € 16.11.2020 Faktúra
DFB/20/0200 Správa wifi a firewallu 10/2020 MicroSpin s.r.o. 408,00 € 12.11.2020 Faktúra
DFB/20/0201 Dodávka elektriny 10/2020 ČEZ Slovensko, s.r.o. 972,95 € 12.11.2020 Faktúra
DFB/20/0194 Monitoring EZS 10/2020 OBS - Transmont s.r.o. 72,00 € 10.11.2020 Faktúra
DFB/20/0197 Služobné mobilné telefóny 10/2020 (sekretariát, EO, dok.od.) O2 Slovakia, s.r.o. 21,00 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0199 Telefón- pevná linka 10/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 23,68 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0198 VUCnet - 11/2020 T Com Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0196 Zverejnenie videoreportáží výstav Metamorfózy, Vzlety, úlety seven media s.r.o. 144,00 € 04.11.2020 Faktúra
DFB/20/0195 Správa webu 10/2020 Ľubomír Goban 80,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFB/20/0193 Výkon BS a PO + pracovná zdravotná služba 10/2020 3Fin s.r.o. 56,40 € 02.11.2020 Faktúra
DFB/20/0192 Údržb.materiál - tmel, valčeky (maľovanie bývalej ekonom. kancelárie) Ramex-Slovakia, s.r.o. 34,30 € 28.10.2020 Faktúra
DFB/20/0191 Zhotovenie virtuálnych prehliadok výstav Roskoványiovci,Meluzin, Metamorfózy krajiny Tomáš Kočik 931,00 € 23.10.2020 Faktúra
DFB/20/0190 Toner do tlačiarne Canon-ekonom.odd. AUTOCONT 137,28 € 23.10.2020 Faktúra
21/2020 Zhotovenie fotografických virtuálnych prehliadok výstav: -Metamorfózy krajiny -Štefan a Zuzana Roskoványiovci -Svet a´la Daniel Meluzin Tomáš Kočik 931,00 € 22.10.2020 Objednávka
DFB/20/0189 Špecifický interiérový nábytok do zrekonštruovaných priestorov -sklen.policová vitrína Tenger, s.r.o. 733,06 € 22.10.2020 Faktúra
DFB/20/0188 Poistenie maj. a zodpov. za šk. 4. Q 2020 expozície Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group 101,75 € 21.10.2020 Faktúra
DFB/20/0187 Služobný mobilný telefón 10-11/2020 a internet.pripoj. Orange Slovensko a.s. 121,11 € 19.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »