Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1755
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-71/14 revízia elektriny v doregulačnej stanici Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 28.10.2014 Objednávka
178/14 revízia doregulačnej stanice Zoltán Kolár - Koneo 96,60 € 18.11.2014 Faktúra
OBJ-74/15 revízia bleskozvodov Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 03.11.2015 Objednávka
OBJ-75/15 revízia elektrických zariadení Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 03.11.2015 Objednávka
197/15 revízia bleskozvodov Zoltán Kolár - Koneo 180,00 € 25.11.2015 Faktúra
198/15 revízia elektrických zariadení Zoltán Kolár - Koneo 906,17 € 25.11.2015 Faktúra
OBJ-14/17 Odborná prehliadka a skúška v kotolni a doregulačnej stanici plynu a revízia prenosných elektrických zariadení a spotrebičov Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 05.04.2017 Objednávka
002/2017 Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie a telekomunikačnej siete Zoltán Kolár - Koneo 23 408,57 € 01.08.2017 Zmluva
002/2017/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 002/2017 Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 25.09.2018 Zmluva
191/18 KV-rekonštr. a moderniz. elektroinštal. Zoltán Kolár - Koneo 10 784,95 € 18.10.2018 Faktúra
002/2017/2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2017 Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 26.11.2018 Zmluva
7/14 Darovacia zmluva Zdenko Grajciar 3 380,16 € 23.05.2014 Zmluva
114/14 predplatné "Účtovníctvo ROPO a obcí" 11/14-10/15 Wolters Kluwer s.r.o. 72,00 € 18.08.2014 Faktúra
128/15 predplatné ROPO 11/15 - 10/16 Wolters Kluwer s.r.o. 75,00 € 07.08.2015 Faktúra
OBJ-07/16 odborná publikácia Praktický výkon finančnej kontroly vo VS Wolters Kluwer s.r.o. 0,00 € 02.02.2016 Objednávka
131/16 predpl.Účtovn. ROPO 11/16-10/17 Wolters Kluwer s.r.o. 79,80 € 03.08.2016 Faktúra
106/17 predpl.časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o. 98,00 € 18.07.2017 Faktúra
163/18 predplatné - Účtovníctvo ROPO 2019 Wolters Kluwer s.r.o. 121,00 € 19.09.2018 Faktúra
181/17 doména astropresov.sk a e-maily Websupport, s.r.o. 45,24 € 16.11.2017 Faktúra
256/18 doména astropresov.sk a e-maily Websupport, s.r.o. 61,92 € 12.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »