Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1755
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2127/3 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING,a.s. 915 531,92 € 27.04.2018 Zmluva
2127 Stavebné práce pre projekt “Obnova budovy a znížení jej energetickej náročnosti” EURO-BUILDING, a.s. 616 799,71 € 21.04.2017 Zmluva
118/17 KV-stavebné práce - Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 194 406,16 € 14.08.2017 Faktúra
2127/1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 179 979,01 € 24.10.2017 Zmluva
143/18 KV-stavebné práce-Obnova budovy EURO-BUILDING, a. s. 151 737,89 € 23.08.2018 Faktúra
203/17 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 145 989,72 € 21.12.2017 Faktúra
130/18 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 123 866,69 € 26.07.2018 Faktúra
165/17 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 117 866,92 € 03.11.2017 Faktúra
141/18 KV-staveb.práce-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 61 955,23 € 23.08.2018 Faktúra
142/18 KV-staveb.práce-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 54 576,89 € 23.08.2018 Faktúra
129/18 KV-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 33 360,53 € 26.07.2018 Faktúra
103/18 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 28 104,56 € 07.06.2018 Faktúra
002/2017 Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie a telekomunikačnej siete Zoltán Kolár - Koneo 23 408,57 € 01.08.2017 Zmluva
ZoD č. 15112018 Oprava omietok a obnova maľovky Stanislav Tancoš 15 914,00 € 15.11.2018 Zmluva
2016-002/NFP Projektová dokumentácia na realizáciu pre stavbu "Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti" a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Archima s.r.o. 14 760,00 € 27.09.2016 Zmluva
ZOD č. 03/2017 Zastrešenie ďalekohľadu na terase Marek Novosad - OCEANIK 14 760,00 € 05.09.2017 Zmluva
176/17 KV-strešná kupola na ďalekohľad Marek Novosad - Oceanik 14 760,00 € 13.11.2017 Faktúra
ZoD č. 05102015 Projektová dokumentácia – rekonštrukcia prednáškovej sály SAMO-AAMM, s.r.o. 13 900,00 € 05.10.2018 Zmluva
208/16 KV - Projektová dokumentácia - Obnova budovy NFP ARCHIMA - s.r.o. 13 200,00 € 29.11.2016 Faktúra
MdZ č. 1/2017-NFP, dodatok č.1 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.1 zo dňa 25.09.20l7 RI-PEX s.r.o. 13 200,00 € 17.05.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »