Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1528
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2127/03 Dodatok č. 3 ku zmluve o dielo č. 2127 EURO-BUILDING,a.s. 915 531,92 € 27.04.2018 Zmluva
2127 Stavebné práce pre projekt “Obnova budovy a znížení jej energetickej náročnosti” EURO-BUILDING, a.s. 616 799,71 € 21.04.2017 Zmluva
118/17 KV-stavebné práce - Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 194 406,16 € 14.08.2017 Faktúra
2127/01 Dodatok č. 01 k Zmluve o dielo č. 2127 EURO-BUILDING, a.s. 179 979,01 € 24.10.2017 Zmluva
203/17 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 145 989,72 € 21.12.2017 Faktúra
165/17 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 117 866,92 € 03.11.2017 Faktúra
002/2017 Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie a telekomunikačnej siete Zoltán Kolár - Koneo 23 408,57 € 01.08.2017 Zmluva
2016-002/NFP Projektová dokumentácia na realizáciu pre stavbu "Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti" a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby Archima s.r.o. 14 760,00 € 27.09.2016 Zmluva
ZOD č. 03/2017 Zastrešenie ďalekohľadu na terase Marek Novosad - OCEANIK 14 760,00 € 05.09.2017 Zmluva
176/17 KV-strešná kupola na ďalekohľad Marek Novosad - Oceanik 14 760,00 € 13.11.2017 Faktúra
208/16 KV - Projektová dokumentácia - Obnova budovy NFP ARCHIMA - s.r.o. 13 200,00 € 29.11.2016 Faktúra
MdZ č. 1/2017-NFP, dodatok č.1 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.1 zo dňa 25.09.20l7 RI-PEX s.r.o. 13 200,00 € 17.05.2018 Zmluva
2016-002/NFP Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2016-002/NFP zo dňa 27.09.2016 ARCHIMA - s.r.o. 9 600,00 € 06.11.2017 Zmluva
191/17 KV-Obnova budovy-projekčné práce(nadl.) ARCHIMA - s.r.o. 9 600,00 € 05.12.2017 Faktúra
116/14 KV-výstavba parkoviska-rozšírenie spevnených plôch C.M.R. Slovakia, s.r.o. 7 974,05 € 19.08.2014 Faktúra
2016-002/NFP Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2016-002/NFP Archima s.r.o. 7 440,00 € 16.05.2018 Zmluva
14/14 Zmluva o dielo - parkovisko C.M.R. Slovakia, s.r.o. 6 982,33 € 15.07.2014 Zmluva
113/14 ďalekohľad Meade Astronyx, Mgr. Karol Petrík 6 036,00 € 18.08.2014 Faktúra
03/2017 Stavebný dozor pre projekt ,,Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti - Hvezdáreň a planetárium Prešov" Ing. Juraj Seman 4 975,00 € 03.04.2017 Zmluva
MdZ č.1/2017-NFP Stavebný dozor pre projekt ,,Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti - Hvezdáreň a planetárium Prešov" RIPEX s.r.o. 4 920,00 € 25.09.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »