Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 74
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
002/2017/2 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 002/2017 Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 26.11.2018 Zmluva
19112018 Zmluva o poskytnutí technickej služby č.19112018 ELT, s.r.o. 3 380,05 € 19.11.2018 Zmluva
ZoD č. 15112018 Oprava omietok a obnova maľovky Stanislav Tancoš 15 914,00 € 15.11.2018 Zmluva
13112018 Zmluva o poskytnutí služieb č.13112018 Education, s.r.o. 252,00 € 13.11.2018 Zmluva
11/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní závodného stravovania Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 3,30 € 01.11.2018 Zmluva
31-10-2018 Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov CUBS plus, s.r.o. 29,00 € 29.10.2018 Zmluva
ZoD č. 05102015 Projektová dokumentácia – rekonštrukcia prednáškovej sály SAMO-AAMM, s.r.o. 13 900,00 € 05.10.2018 Zmluva
002/2017/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 002/2017 Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 25.09.2018 Zmluva
ZoTP č. 1/2018 Zmluva o výkone technického poradenstva RI-PEX s.r.o. 5 820,00 € 03.09.2018 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/027-003 Dodatok č.3 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 22.08.2018 Zmluva
MdZ č. 1/2017-NFP, dodatok č.2 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve č.1 zo dňa 25.09.2017 RI-PEX s.r.o. 7 378,80 € 17.08.2018 Zmluva
2127/5 Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 09.08.2018 Zmluva
2127/4 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
KŽP-PO4-SC431-2015-6/027-002 Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 11.07.2018 Zmluva
21-06-2018 Vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie (GDPR) CUBS plus, s.r.o. 300,00 € 16.06.2018 Zmluva
18-413-03846 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-413-03846 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 13.06.2018 Zmluva
MdZ č. 1/2017-NFP, dodatok č.1 Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.1 zo dňa 25.09.20l7 RI-PEX s.r.o. 13 200,00 € 17.05.2018 Zmluva
2016-002/NFP Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2016-002/NFP Archima s.r.o. 7 440,00 € 16.05.2018 Zmluva
Z1100031718 Zmluva o poskytovaní internetových služieb č. Z1100031718 ITcity s. r. o. 0,00 € 11.05.2018 Zmluva
Z1100031718 doplnenie Zmluva o poskytovaní internetových služieb č. Z1100031718 doplnenie ITcity s. r. o. 0,00 € 11.05.2018 Zmluva
2127/2 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 03.05.2018 Zmluva
2127/3 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING,a.s. 915 531,92 € 27.04.2018 Zmluva
18-452-01379 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-452-01379 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 20.03.2018 Zmluva
16124/1 DOHODA o ukoniení Zmluvy o dielo č. 16124/1 zo dňa 14.10.2016 STAVOPROJEKT, s.r.o. 0,00 € 14.02.2018 Zmluva
2659023542 Havarijné poistenie motorového a prlpojného vozidla KoMUNALNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 202,50 € 05.02.2018 Zmluva
6004410318 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 1 955,47 € 05.02.2018 Zmluva
01/02/2018 Zmluva o poskytovaní PZS BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 31.01.2018 Zmluva
04/2017 Zmluva o výpožičke - prívesný vozík s príslušenstvom Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 0,00 € 19.12.2017 Zmluva
2016-002/NFP Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2016-002/NFP zo dňa 27.09.2016 ARCHIMA - s.r.o. 9 600,00 € 06.11.2017 Zmluva
EDM_100909612 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 49,51 € 02.11.2017 Zmluva
1 2 3 »