Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2462
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
139/2017 Objednávame u Vás ukážky a lektorovanie - paličkovaná čipka na Dni tradičných remesiel dňa 25.9.2017 v skanzene v sume 60,-€. Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 21.09.2017 Objednávka
136/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa výberu: sada skrutkovačov-1 ks, Prachovka 3 ks, Handra 2 ks, Utierka 3 ks, Metla 1 ks, Hrable drevené 1 ks, Kladivo murárske 1 ks, Lopata Alu 1 ks, Vidly 4-zubé l ks, Kelňa 1 ks, všetko v cene do 41,-€. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
137/2017 V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás prevedenie revízií a vypracovanie revíznych správ elektroinštalácie a bleskozvodu na budove depozitu múza v celkovej cene 340,-€. Ing. František Felc 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
138/2017 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás revíziu a nastavenie kamerového systému v okolí kaštieľa v cene 230,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
130/2017-ÚV Objednávame si účinkovanie Ľudovej hudby Sokolej na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod. Suma za účinkovanie 600,-€. Súkromné centrum voľného času Ruthenia 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
131/2017-ÚV Objednávame si nájom zvukovej techniky na dni 15. - 16. 9. 2017 na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti. Suma za nájom 100,-€ x 2 dni = 200,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
132/2017-ÚV Objednávame si prepravu účastníkov 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti zo Sniny do Humenného a späť v sume 100,-€. Autobus pristaviť dňa 16.9.2017 o 11.30 hod. ku MsKS Snina pre FS Šiňavu, cestou vziať spevácku skupinu z Kamenice nad Cirochou a SAD Humenné 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
133/2017-ÚV Objednávame si prepravu účastníkov 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti zo Sniny do Humenného a späť v sume 100,-€. Autobus pristaviť dňa 16.9.2017 o 14.00 hod. ku SPŠS Snina pre Folklórny súbor Vihorlat Snina. SAD Humenné 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
134/2017 Objednávame si podanie stravy pre účastníkov 11. ročníka Festivalu národn ostnej vzájomnostgi na deň 16.9.2017 v sume 100,-€ /40 obedov x 2,50 € za obed/. Stravu prosíme podať o 13.30 hod. Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
135/2017 Objednávame si výrobu propagačných materiálov /plagáty, pozvánky, diplomy/ na podujatie 11. ročníka Festivalu národnostnej vzájomnosti v sume do 20,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
18/2017 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 VIHM Ing. Milan Šoka 0,00 € 13.09.2017 Zmluva
125/2017 Objednávame u Vás zabezpečenie Okresnej speváckej prehliadky - III. ročníka vo výške 400,-€. Uvedená suma Vám bude poskytnutá vo forme zálohy, vyúčtovaciu faktúru predložte do 30. 11. 2017. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenská Humenné 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
126/2017 UV Objednávame si u Vás účinkovanie FS Chemlon na podujatí 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod. Suma za účinkovanie 600,- €. Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
127/2017 ÚV Objednávame u Vás účinkovanie DFS Chemloňáčik na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod.. Suma za účinkovanie - 600,- €. Súkromná základná umelecká škola 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
128/2017 ÚV Objednávame u Vás účinkovanie FS Vihorlat na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod.. Suma za účinkovanie - 600,- €. Folklórny súbor VIHORLAT 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
129/2017-FPU Objednávame si u Vás preklad textov do anglického jazyka pre účely zostavenia katalógu 9.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017 v cene do 30,-€. Mgr. Slavka Pasteľáková 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
124/2017 Objednávame u Vás výrub stromov v areáli lesoparku podľa vyznačenia na tvári miesta a rozhodnutia Okresného a Mestského úradu v Humennom. Ján Štofira - Agroles 0,00 € 11.09.2017 Objednávka
DFB/17/0279 Za kultúrny program na Radvanských slávnostiach Obecný úrad Radvaň nad Laborcom 1 500,00 € 08.09.2017 Faktúra
123/2017 Objednávame u Vás zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2017 v celkovej čiastke do 10 000,-€. Na uvedené podujatie žiadame vystaviť zálohovú faktúru, po jeho ukončení vyhotovte faktúru s podrobným rozpisom nákladov a doložením kópii účtov Galéria Andrej Smolák 0,00 € 06.09.2017 Objednávka
120/2017 Objednávame u Vás kompletnú grafickú prípravu brožúry Skanzeny v Prešovskom kraji v cene do 850,-€. Mgr. Sergej Pančák W&A 0,00 € 30.08.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »