Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2732
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
5/2018 FPU Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž výstavy " Čo nám ostalo" v cene 100,-€, vrátane prípravy. Súkromná základná umelecká škola Via arto Humenné 0,00 € 17.01.2018 Objednávka
7/2018 Objednávame u Vás renováciu tonerov do tlačiarni HP v počte 12 ks a toner do kopírovacieho stroja Canon l ks. Delta Humenne, s.r.o. 0,00 € 17.01.2018 Objednávka
8/2018 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej ročnej revízie EZS v objekte depozitára v predpokladanej cene 150,-€. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 17.01.2018 Objednávka
4/2018 FPU Objednávame u Vás tlač a predtlačovú prípravu fotografií, pozvánok a plagátov ku projektu" Čo nám ostalo ..." 60 ks fotografií v cene 174,-€, pozvánky 100 ks v cene 50,-€,plagáty 10 ks v cene 10,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 16.01.2018 Objednávka
6/2018 Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov na výstavu H/AMFO takto: Pozvánky DL 70 ks v cene 35,-€, Plagáty A3 20 ks v cene 20,-€, plagát nalepovací 1 ks A2 v cene 5,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 16.01.2018 Objednávka
3/2018 Objednávame u Vás opravu vozidla Gazelle HE 823 AX-oprava samovoľného vypínania motora vozidla a opravu netesnosti chladiaceho okruhu. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 15.01.2018 Objednávka
1/2018 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky vozidla Škoda Octavia HE 968 AR a opravu vozidla - oprava bŕzd a netesnosti výfukového potrubia. Servisná prehliadka: výmena oleja a olejového filtra, výmena vzduchového filtra, výmena peľového Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
2/2018 Objednávame u Vás tlač farebných strán a zviazanie 4 paré výskumnej dokumentácie na hrade Jasenov 2017 v celkovej cene 110,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
3/2018 Zmluva o dielo 1/2018 - Prehľadový kamerový systém ARTIS, spol. s r.o. 0,00 € 11.01.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva poskytnutí grantu Ndácia VÚB 0,00 € 05.01.2018 Zmluva
2/2018 Zluvao dielo č. 01/2018 - Reštaurovanie obrazov, malieb na plátne a drevených podložkách - Izba uhorských kráľov (severná stena), akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 04.01.2018 Zmluva
DFB/17/0457 Za EE 12/2017 Východoslovenská energetika a.s. 774,42 € 31.12.2017 Faktúra
DFK/17/0004 Dodávka a montáž ústredne EPS Syteli, spol. s r.o. 3 472,80 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0445 Nástenný kalendár - skanzen Ing. Jaroslav Havrila - QINET 1 350,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0448 Revízia EPS v kaštieli Syteli, spol. s r.o. 360,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0443 Za počítač a príslušenstvo ENTERSK, s.r.o. 918,50 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0444 Za počítač ENTERSK, s.r.o. 972,80 € 21.12.2017 Faktúra
208/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie EPS v kaštieli v predpokladanej cene do 400,-€. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 20.12.2017 Objednávka
DFB/17/0437 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 129,83 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0438 Nákup pracovných odevov Wintex s.r.o. 545,66 € 20.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »