Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2610
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
177/2017 Objednávame u Vás vykonanej pravidelnej ročnej revízie EZS v skanzene v predpokladanej cene do 390,-€ a doplnenie požiarnych detektorov v kostolíku v predpokladanej cene do 360,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
172/2017 Objednávame u Vás predplatné mesačníka Stratégie na rok 2018 v jednom výtlačku v cene 60,-€. MAFRA Slovakia, a.s. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
173/2017 Objednávame si prenájom štúdia na realizáciu projektu Spevom, hudbou, tancom - tvorivé dielne k výchove detí a mládeže k rusínskej kultúre v dňoch 10. a 16.12.2017 v sume 100,-€ za deň, spolu v sume 200,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
174/2017 Objednávame u Vás tlač propagačnej brožúrky Skanzeny Prešovského kraja v počte 700 ks á 0,90 €, v celkovej sume 630,-€. Carmen, rekl.- obch. agentúra 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
175/2017 Objednávame u Vás dodanie knihy: Měkkyši České a Slovenské republiky, autorov: Michala Horsáka a Lucie Juřičkovej v celkovej cene 60,35 €. Kníhkupectvo Littera 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
176/2017 Objednávame u Vás dodanie knihy - Pamätné izby - kultúrne krásy Slovenska v cene cca 14,-€. MADWIRE, s.r.o. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
169/2017 Objednávame u Vás geodetické zameranie archeologických sond na výskume hradov Jasenov a Brekov, ktoré budú súčasťou nálezových správ, v predpokladanej cene 750,-€. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
170/2017 Objednávame u Vás úradné meranie spotreby paliva a vydanie osvedčenia o úradnom meraní spotreby pre vozidlo Škoda Octavia EČ: HE 357 CA v predpokladanej cene 300,-€. Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
171/2017 Objednávame u Vás dodanie LED žiaroviek a trubíc s príslušenstvom do reštaurátorskej lampy LST 1 v predpokladanej cene do 25,-€. N-Terr, s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
DFB/17/0369 Za EE 10/2017 Východoslovenská energetika a.s. 449,00 € 14.11.2017 Faktúra
DFB/17/0371 Zabezpečenie okresnej spevackej priehliadky Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenská Humenné 400,00 € 14.11.2017 Faktúra
DFB/17/0374 Za tepelnú energiu 10/2017 Humenská energetická spoločnosť 3 538,76 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0370 Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu Ing. František Felc 340,00 € 10.11.2017 Faktúra
167/2017 V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás lišty a príslušenstvo ku doplneniu osvetľovacieho systému v prírodovednej expozícií v predpokladanej cene do 150,-€. Svietidla - Ing. J.Povazan 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
168/2017 Na základe cenovej ponuky č. 201700081 objednávame u Vás doplnenie PC siete , vrátane nastavenia zariadení v celkovej sume do 690,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
DFB/17/0368 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 64,63 € 09.11.2017 Faktúra
DFB/17/0365 Prenájom mobil. WC - EĽAaB Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0366 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0367 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0363 Oprava kosačky Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 169,38 € 07.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »