Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3057
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
103/2018 - FPKNM Objednávame u Vás zabezpečenie kultúrneho programu na akciu " Stretnutie kultúr v múzeu " na 22.7.2018 v celkovej čiastke 240 €. V programe vystúpi Zamatócka Floriána a Tamás Farkas TORO-Production s.r.o. 0,00 € 19.07.2018 Objednávka
104/2018 Objednávame u Vás PVC magnetky - renesančná pracovňa v počte 150 ks v čiastke 69,60 € a nový kaštieľ v počte 71 ks v čiastke 32,48 € / l ks a 0,464 €/ CAMEDIA, s.r.o. 0,00 € 19.07.2018 Objednávka
105/2018 - FPKNM Objednávame u Vás stravu pre 20 učinskujúcich na podujatí Stretnutie kultúr v múzeu v hodnote 100 € a materiál k ukážkam maďarskej gastronómie v čiastke 100 € Tomáš Lengyel 0,00 € 19.07.2018 Objednávka
96/2018 - FPU Objednávame u Vás prepravu účastníkov Insity 2018 na trase Humenné - Medzilaborce - Svidník - Hlinné - Humenné v sume 180,- € František Merga Motocentrum Snina 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
97/2018 Objednávame u Vás výrobu a dodanie propagačných materiálov - keramiky /podľa grafiky z roku 2017/ takto: zvonček kaštieľ 20 ks; zvonček kostolík 50 ks; šálka kaštieľ 20 ks; šálka kostolík 50 ks v celkovej sume 336,- € Ján Kolbasa - Výroba keramiky 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
98/2018 - FPU Objednávame u Vás materiál pre účastníkov Insity 2018 podľa priloženého zoznamu v celkovej cene 100,- € TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
99/2018 - NOC Objednávame u Vás stravu(raňajky, obed a večeru) pre účastníkov podujatia Insita 2018 v termíne od 15.07.2018 do 20.07.2018 v sume 500,- € Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
100/2018 - FPU Objednávame u Vás kamerové služby na podujatie Insita 2018 v termíne od 15.07.2018 do 20.07.2018 v cene 100,- € Božena Kammerová, OTTO 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
101/2018 - FPU Objednávame u Vás technické práce s drevom počas podujatia Insita 2018 v termíne od 16.07.2018 do 20.07.2018 v sume 140,- € Michal Zimovčák 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
102/2018 - FPU Objednávame u Vás dodanie materiálu pre účastníkov Insity 2018 podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 100,- € REPO, spol. s r.o. 0,00 € 12.07.2018 Objednávka
92/2018-FPU Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž " Insita 2018" v cene 150,-€, vrátane prípravy. Rusínske zaujmové združenie 0,00 € 11.07.2018 Objednávka
93/2018-FPKNM Objednávame u Vás kultúrny program Citarovej skupiny Fabotó na podujatie Stretnutie kultúr v múzeu v cene 200 ,- € Fabotó 0,00 € 11.07.2018 Objednávka
94/2018- FPU Objednávame u Vás ozvučenie podujatia - Stretnutie kultúr v múzeu v cene 150,- € Ing. Jana Vargová 0,00 € 11.07.2018 Objednávka
95/2018-FPU Objednávame u Vás ubytovanie pre účastníkov Insity 2018, 10 osôb v termíne od 15.07.2018 do 20.07.2018 v sume 1150,- € AV+SV, s.r.o. 0,00 € 11.07.2018 Objednávka
88/2018 Objednávame u Vás opravu bŕzd na vozidle - Gazella HE 823 AX Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
89/2018 - FPKNM Objednávame u Vás tlač propagačného materiálu na podujatie Stretnutie kultúr v múzeu - Deň maďarskej kultúry: plagátov A3 - 25 ks v sume 25,- € a pozvánok 50 ks v sume 25,-€ Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
90/2018 - FPU Objednávame u Vás predtlačovú prípravu pozvánok a plagátov v sume 50,-€ a tlač pozvánok - 100 ks v sume 100,- €; plagátov - 20 ks v sume 30 ,- € a bannerov - 2 ks v sume 45,- € na podujatie Insita 2018 WM Agentúra s.r.o 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
91/2018 - FPU Objednávame u Vás dodanie maliarskych potrieb na podujatie Insita 2018: - stojan maliarsky stolový - 2 ks v sume 35,- €; - stojan maliarsky poľný - 2 ks v sume 72,- € a plátno - 4 ks v sume 30,- € MY HOME 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
86/2018 Objednávame u Vás dodanie drevených turistických známok - Vihorlatské múzeum Humenné No 761 /podľa grafiky z roku 2016/ v počte 150 ks v predpokladanej cene 188,-€. Ondruš a spol. s.r.o 0,00 € 04.07.2018 Objednávka
87/2018 Objednávame u Vás dodanie kovových odznakov živočíchov a rastlín takto: Drozd čierny, kačica divá, labuť veľká,orol skalný /letiaci/, rybárik riečny, bocian biely, včelárik zlatý, mlynárik žeruchový, šidlo obrovské, veverica stromová, babôčka admirálska, Slovenská ornitologická spoločnosť, birdLIFE Slovensko, 0,00 € 04.07.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »