Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4282
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
01/2014 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre pracovníkov múzea na mesiac január 2014 v počte 340 ks á 3,60 €, v celkovej sume 1224,- €. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 03.01.2014 Objednávka
01/2014 01/XX/2014/§54 - Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve Urad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 23.01.2014 Zmluva
01/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 19.12.2014 Zmluva
01/2015 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na január 2015 v počte 360 ks á 3,80 €. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 02.01.2015 Objednávka
01/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 03.03.2015 Zmluva
01/2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. 434 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho Technické služby mesta Humenné 0,00 € 20.01.2020 Zmluva
02/2014 Na základe záznamu z hodnotenia ponúk objednávame u Vás opravu trezora v kancelárii č. 22 v sume 319,20 €. Ľubomír Krukó 0,00 € 21.01.2014 Objednávka
02/2014 Poistná zmluva číslo 6004410010 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 24.02.2014 Zmluva
02/2015 Objednávame u Vás tlač farebných strán z výskumu Jasenov - hrad 2014 a ich zviazanie v predpokladanej cene do 90,- €. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 02.02.2015 Objednávka
02/2015 Dohoda . 15/35/50J/17 o poskytnutí príspevku Urad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
02/2020 Dohoda o užívaní nebytových priestorov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
03/2014 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac február 2014 v počte 360 ks á 3,60 €. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 31.01.2014 Objednávka
03/2014 Rámcova dohoda o zákazke na dodávku tovaru č. 03/2014 KRIDLA s.r.o. 0,00 € 28.02.2014 Zmluva
03/2015 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac marec 2015 v počte 320 ks á 3,80 €, v celkovej sume 1216,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 02.03.2015 Objednávka
03/2015 Dohoda č. 15/35/51A2/2 o poskytnutí príspevku Urad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 30.03.2015 Zmluva
03/2020 Dohoda číslo: 20/35/51A2/1 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
04/2014 Objednávame u Vás dodanie nasledovných kníh:Maľovaná vejce - 1 ks a Moje druhá svetová válka - 1 ks. Moravské zemské muzeum 0,00 € 03.02.2014 Objednávka
04/2014 Zmluva o dielo č .1/2014 „tlač pozvánok a plagátov" Ján Vajs POLYGRAFIA 0,00 € 28.02.2014 Zmluva
04/2020 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov k regionálnej súťaži H/AMFO Roberta Spielmanna 2020. Plagát A2(samolepka) 1 ks, plagát A2 (obyčajný) 1ks, plagát A3 7 ks, pozvánka DL 40 ks a diplomy 14 ks. Predpokladaná cena spolu 55 €. WM Agentúra s.r.o 55,00 € 22.01.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »