Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2778
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
160/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie hydrantov a hasiacich prístrojov v priestoroch múzea, skanzenu-EĽAaB a depozitu v predpokladanej cene do 400,-€. LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice 0,00 € 13.10.2017 Objednávka
41/2015 Objednávame u Vás materiál podľa výberu na realizáciu projektu Insita 2015 /MK SR/. Anjel-metrový textil, s.r.o. 0,00 € 02.07.2015 Objednávka
DFB/15/0162 Materiál na Insitu 2015 Anjel-metrový textil, s.r.o. 33,92 € 16.07.2015 Faktúra
DFB/14/0205 Činnosť v oblasti verejného obstarávania Ing. arch. Ladislav Karas 350,00 € 16.09.2014 Faktúra
77/2016 Objednávame u Vás kultúrny program na akciu Deň obce Kamenica nad Cirochou v čiastke 1 500 €. Obec Kamenica nad Cirochou 0,00 € 26.07.2016 Objednávka
DFB/16/0231 Kultúrny program na akciu Deň obce Kamenica nad Cirochou Obec Kamenica nad Cirochou 1 500,00 € 04.08.2016 Faktúra
131/2016 Objednávame u Vás zabezpečenie II. okresnej prehliadky seniorských speváckých súborov v čiastke 300 €. Okresná Jednota dôchodcov na SlovenskuHumenné 0,00 € 04.10.2016 Objednávka
84/2017 Objednávame u Vás zorganizovanie Okrešných športových hier seniorov v čiastke 600 € Okresná Jednota dôchodcov na SlovenskuHumenné 0,00 € 08.06.2017 Objednávka
125/2017 Objednávame u Vás zabezpečenie Okresnej speváckej prehliadky - III. ročníka vo výške 400,-€. Uvedená suma Vám bude poskytnutá vo forme zálohy, vyúčtovaciu faktúru predložte do 30. 11. 2017. Okresná Jednota dôchodcov na SlovenskuHumenné 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
DFB/16/0165 Reklama výstav v HNTV 1. Humenská, a.s. 21,00 € 14.06.2016 Faktúra
DFB/16/0226 Medializácia propagácia projektu Insita 2016 1. Humenská, a.s. 90,00 € 03.08.2016 Faktúra
26/2017-FPU Objednávame u Vás propagáciu podujatia Karpatská kraslica 2017 - uverejnenie oznamu v HnTV v čase od 16.03.2017 do 20.04.2017 v celkovej sume 40,-€. 1. Humenská, a.s. 0,00 € 07.03.2017 Objednávka
DFB/17/0066 Mediálizácia a propagácia výstavy Karpatská kraslica 1. Humenská, a.s. 40,00 € 15.03.2017 Faktúra
64/2017 FPU Objednávame u Vás propagáciu podujatia - uverejnenie oznamu v HnTV - Výtvarné spektrum 2017 v čase od 26.5.2017 do 30.6.2017 v sume 50,- €. 1. Humenská, a.s. 0,00 € 22.05.2017 Objednávka
DFB/17/0182 Propagácia podujatia Výtvarné spektrum 1. Humenská, a.s. 50,00 € 09.06.2017 Faktúra
102/2015 Objednávame u Vás ubytovanie pre 5 umelcov - účastníkov Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2015 v čase od 6.9.2015 do 20.9.2015- 5 osôb, 14 nocí 13,-€/noc=5x13=65,-€/5 umecov za jednu noc x 14 nocí = 910,-€ 3.GA, s.r.o. 0,00 € 03.09.2015 Objednávka
201/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: DJI MAVIC PRO PLATINUM FLY MORE COMBO - dron 1 ks/ 1499,-€. 4digital s.r.o. 0,00 € 14.12.2017 Objednávka
DFB/17/0425 Za dron 4digital s.r.o. 1 499,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/14/0307 Výber dodávateľa na zab. procesu verejného obstarávania Agentúra regionálneho rozvoja PSK 60,00 € 29.12.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »