Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2778
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/14/0007 Členský príspevok na rok 2014 Zväz múzeí na Slovensku 72,00 € 22.01.2014 Faktúra
DFB/15/0074 Členský poplatok na rok 2015 Zväz múzeí na Slovensku 108,00 € 20.04.2015 Faktúra
DFB/16/0017 Členský príspevok za rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 150,00 € 01.02.2016 Faktúra
DFB/17/0041 Členský poplatok Zväzu múzeí Zväz múzeí na Slovensku 150,00 € 01.02.2017 Faktúra
10/2018 Zmluva č. 62/2018 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
DFK/17/0002 Nákup muzeálnych zbierok Zuzana Dragulová PhDr. 8 200,00 € 01.08.2017 Faktúra
22/2017 Objednávame u Vás zhotovenie dermoplastického preparátu vydry riečnej - v cene do 500,- €. ZOO Preparatórium - Ján Bahno 0,00 € 01.03.2017 Objednávka
DFB/17/0060 Za preparát vydry ZOO Preparatórium - Ján Bahno 500,00 € 13.03.2017 Faktúra
143/2016 Objednávame u Vás opravu kanalizačného potrubia v pivničných priestoroch kaštieľa - havarijný stav, v cene do 1000,-€. Zeromax, s.r.o. 0,00 € 25.10.2016 Objednávka
DFB/16/0361 Oprava kanlizácie v pivničných priestoroch Zeromax, s.r.o. 987,49 € 03.11.2016 Faktúra
12/2018 Objednávame u Vás prenájom nákladného vozidla Iveco spolu s dvomi pracovníkmi múzea na prevoz výstavy" 12 patrónov..." na trase Michalovce - Humenné - Levoča a späť v predpokladanej cene 250,-€. Zemplínske múzeum v Michalovciach 0,00 € 01.02.2018 Objednávka
4/2015 Zmluva o dielo - Vykonanie archeologického výskumu - Hrad Brekov Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 30.04.2015 Zmluva
48/2017 Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž výstavy Výtvarné spektrum 2017 dňa 02.06.2017 od 15.00 hod. v trvaní l hod, vrátane dopravy na vystúpenie, v cene 130,-€. Základná umelecká škola 0,00 € 09.05.2017 Objednávka
DFB/17/0235 Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2017 Základná umelecká škola 130,00 € 03.08.2017 Faktúra
22/2017 Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 0,00 € 05.10.2017 Zmluva
DFB/14/0236 Predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí Wolters Kluwer, s.r.o. 72,00 € 24.10.2014 Faktúra
DFB/16/0358 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer, s.r.o. 79,80 € 17.10.2016 Faktúra
DFB/17/0400 Za účtovníctvo ROPO a obcí /11/2017-12/2018 Wolters Kluwer, s.r.o. 98,00 € 06.12.2017 Faktúra
50/2017 Objednávame u Vás vyhotovenie púťača na MDM o rozmeroch 3m2 podľa priloženej grafickej predlohy v celkovej cene 50 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 12.05.2017 Objednávka
53/2017 Objednávame u Vás tlač reprodukcii obrazov v počte 30 listov, v celkovej cene 92,- €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 17.05.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »