Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/14/0007 Členský príspevok na rok 2014 Zväz múzeí na Slovensku 72,00 € 22.01.2014 Faktúra
DFB/15/0074 Členský poplatok na rok 2015 Zväz múzeí na Slovensku 108,00 € 20.04.2015 Faktúra
DFB/16/0017 Členský príspevok za rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 150,00 € 01.02.2016 Faktúra
DFB/17/0041 Členský poplatok Zväzu múzeí Zväz múzeí na Slovensku 150,00 € 01.02.2017 Faktúra
DFK/17/0002 Nákup muzeálnych zbierok Zuzana Dragulová PhDr. 8 200,00 € 01.08.2017 Faktúra
22/2017 Objednávame u Vás zhotovenie dermoplastického preparátu vydry riečnej - v cene do 500,- €. ZOO Preparatórium - Ján Bahno 0,00 € 01.03.2017 Objednávka
DFB/17/0060 Za preparát vydry ZOO Preparatórium - Ján Bahno 500,00 € 13.03.2017 Faktúra
143/2016 Objednávame u Vás opravu kanalizačného potrubia v pivničných priestoroch kaštieľa - havarijný stav, v cene do 1000,-€. Zeromax, s.r.o. 0,00 € 25.10.2016 Objednávka
DFB/16/0361 Oprava kanlizácie v pivničných priestoroch Zeromax, s.r.o. 987,49 € 03.11.2016 Faktúra
4/2015 Zmluva o dielo - Vykonanie archeologického výskumu - Hrad Brekov Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 30.04.2015 Zmluva
48/2017 Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž výstavy Výtvarné spektrum 2017 dňa 02.06.2017 od 15.00 hod. v trvaní l hod, vrátane dopravy na vystúpenie, v cene 130,-€. Základná umelecká škola 0,00 € 09.05.2017 Objednávka
DFB/17/0235 Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2017 Základná umelecká škola 130,00 € 03.08.2017 Faktúra
22/2017 Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 0,00 € 05.10.2017 Zmluva
DFB/14/0236 Predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí Wolters Kluwer, s.r.o. 72,00 € 24.10.2014 Faktúra
DFB/16/0358 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer, s.r.o. 79,80 € 17.10.2016 Faktúra
50/2017 Objednávame u Vás vyhotovenie púťača na MDM o rozmeroch 3m2 podľa priloženej grafickej predlohy v celkovej cene 50 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 12.05.2017 Objednávka
53/2017 Objednávame u Vás tlač reprodukcii obrazov v počte 30 listov, v celkovej cene 92,- €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 17.05.2017 Objednávka
60/2017 Objednávame u Vás tlač informačného panelu /plast/ - do geolog. časti prírodovednej expozície v cene 60,-€ a tlač popisu na dvere s označením Prírodovedná expozícia v cene 15,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 18.05.2017 Objednávka
65/2017 FPU Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov - Výtvarné spektrum 2017 nasledovne: Pozvánky 50 ks/50,-€, Letáky 10 ks/10,-€, Pútač A2 - 2 ks/26,-€, Skladačky 100 ks/325,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 22.05.2017 Objednávka
69/2017 FPU Objednávame u Vás výrobu fotoreprodukcií k Výtvarnému spektru 2017 - v počte 30 ks v celkovej sume 90,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 23.05.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »