Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/15/0020 Zverejňovanie za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 26,88 € 04.02.2015 Faktúra
DFB/14/0041 Zverejnenie výzvy k účasti na výstave Karpatská kraslica 2014 Regionálna rozvojová agentúra Šírava 36,00 € 07.03.2014 Faktúra
DFB/14/0049 Zverejnenie výzvy k účasti na výstave Karpatská kraslica 2014 Humenská televízia, s. r.o. 16,00 € 14.03.2014 Faktúra
DFB/14/0032 Zrážková voda-depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 88,42 € 25.02.2014 Faktúra
DFB/16/0093 Zrážková voda - depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 90,72 € 25.04.2016 Faktúra
DFB/15/0059 Zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 89,51 € 01.04.2015 Faktúra
DFB/17/0043 Znalecký posudok na auto Ing. Štefan Kováč 105,86 € 01.03.2017 Faktúra
17/2017 Zmluve č. 468/2017 o poskytnutí dotácia Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
23/2016 Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
34/2015/1 ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA Akad. mal. Stanislav Stankoci 0,00 € 09.09.2015 Zmluva
35/2014 Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu Východoslovenská galéria 0,00 € 01.10.2014 Zmluva
20/2015 Zmluva o vykonaní diela uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obch. zákonníka J a L & Š, s.r.o 0,00 € 03.08.2015 Zmluva
15/2014 Zmluva o spolupráci č. 30/ODB/2014/20 Výskumný ústav vodného hospodárstva 0,00 € 14.04.2014 Zmluva
16/2016 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - INSITA Národné osvetové centrum 0,00 € 27.06.2016 Zmluva
11/2017 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - INSITA Národné osvetové centrum 0,00 € 05.06.2017 Zmluva
12/2016 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Oblastné organizačno-metodické centrum kultúry v Užhorode 0,00 € 21.05.2016 Zmluva
18/2017 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 VIHM Ing. Milan Šoka 0,00 € 13.09.2017 Zmluva
34/2014 Zmluva o reprodukovaní zbierkového predmetu Východoslovenská galéria 0,00 € 01.10.2014 Zmluva
07/2014 Zmluva o reklame a propagácii v publikácii 77 naj Slovenska IKAR, a.s. 0,00 € 19.03.2014 Zmluva
01/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 0,00 € 03.03.2015 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »