Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4304
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0006 Zviazanie výskumnej dokumentácie za arch.výskumov Jozef Kozmon - KOLEGA 78,75 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/19/0253 Zviazanie výskumnej dokumentácie arch.výskumov Jozef Kozmon - KOLEGA 82,50 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/15/0020 Zverejňovanie za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 26,88 € 04.02.2015 Faktúra
DFB/20/0005 Zverejňovanie rok 2020 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 26,88 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/19/0010 zverejňovanie za rok 2019 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 26,88 € 16.01.2019 Faktúra
DFB/14/0041 Zverejnenie výzvy k účasti na výstave Karpatská kraslica 2014 Regionálna rozvojová agentúra Šírava 36,00 € 07.03.2014 Faktúra
DFB/14/0049 Zverejnenie výzvy k účasti na výstave Karpatská kraslica 2014 Humenská televízia, s. r.o. 16,00 € 14.03.2014 Faktúra
DFB/18/0163 Zverejnenie oznamu -pozvánky na MDM 1.Humenská a.s. 25,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/14/0032 Zrážková voda-depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 88,42 € 25.02.2014 Faktúra
DFB/16/0093 Zrážková voda - depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 90,72 € 25.04.2016 Faktúra
DFB/15/0059 Zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 89,51 € 01.04.2015 Faktúra
DFB/17/0043 Znalecký posudok na auto Ing. Štefan Kováč 105,86 € 01.03.2017 Faktúra
17/2017 Zmluve č. 468/2017 o poskytnutí dotácia Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
43/2019 Zmluva so ZM na Slovensku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 12.02.2019 Zmluva
32/2018 Zmluva ospolupráci Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Humenné 0,00 € 17.09.2018 Zmluva
26/2018 Zmluva odielo - Bezberiérový prístup, výťah do expozícií DUTO MONT, s.r.o. 0,00 € 01.07.2018 Zmluva
23/2016 Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
34/2015/1 ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA Akad. mal. Stanislav Stankoci 0,00 € 09.09.2015 Zmluva
26/2017 Zmluva o vytvorení a použití diela č. 1/2017 doc. Vladimír Marušin, ArtD. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
8/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »