Script: /37781391/?order=18
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/?order=18','','172.16.140.14','1d14jdvlag1v0rj0plevopopg6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3921,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/?order=18','','172.16.140.14','1d14jdvlag1v0rj0plevopopg6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3921,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/?order=18','','172.16.140.14','1d14jdvlag1v0rj0plevopopg6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3921,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/?order=18','','172.16.140.14','1d14jdvlag1v0rj0plevopopg6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3921,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3921

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3921

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781391/?order=18
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:44'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:44'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:44'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:44'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3921

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3921

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781391/?order=18
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3921,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3921,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3921,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3921,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3921

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Vihorlatské múzeum v Humennom | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3094
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0006 Zviazanie výskumnej dokumentácie za arch.výskumov Jozef Kozmon - KOLEGA 78,75 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/15/0020 Zverejňovanie za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 Asseco Solutions, a.s. Bratislava 26,88 € 04.02.2015 Faktúra
DFB/14/0041 Zverejnenie výzvy k účasti na výstave Karpatská kraslica 2014 Regionálna rozvojová agentúra Šírava 36,00 € 07.03.2014 Faktúra
DFB/14/0049 Zverejnenie výzvy k účasti na výstave Karpatská kraslica 2014 Humenská televízia, s. r.o. 16,00 € 14.03.2014 Faktúra
DFB/18/0163 Zverejnenie oznamu -pozvánky na MDM 1.Humenská a.s. 25,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/14/0032 Zrážková voda-depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 88,42 € 25.02.2014 Faktúra
DFB/16/0093 Zrážková voda - depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 90,72 € 25.04.2016 Faktúra
DFB/15/0059 Zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 89,51 € 01.04.2015 Faktúra
DFB/17/0043 Znalecký posudok na auto Ing. Štefan Kováč 105,86 € 01.03.2017 Faktúra
17/2017 Zmluve č. 468/2017 o poskytnutí dotácia Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
26/2018 Zmluva odielo - Bezberiérový prístup, výťah do expozícií DUTO MONT, s.r.o. 0,00 € 01.07.2018 Zmluva
23/2016 Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
34/2015/1 ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA Akad. mal. Stanislav Stankoci 0,00 € 09.09.2015 Zmluva
26/2017 Zmluva o vytvorení a použití diela č. 1/2017 doc. Vladimír Marušin, ArtD. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
8/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
35/2014 Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu Východoslovenská galéria 0,00 € 01.10.2014 Zmluva
11/2018 Zmluva o výpožičke č. 3/2018-STM Slovenské technické múzeum 0,00 € 15.02.2018 Zmluva
20/2015 Zmluva o vykonaní diela uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obch. zákonníka J a L & Š, s.r.o 0,00 € 03.08.2015 Zmluva
24/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Národné osvetové centrum 0,00 € 28.06.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »