Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3719
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
116/2019 Objednávame si u Vás farebnú tlač a hrebéňovú väzbu, 4 páre výskumnej dokumentácie - kostol Humenné v celkovej sume 82,50 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 18.09.2019 Objednávka
115/2019 Objednávame si u Vás dermoplastické preparáty živočíchov užovka obyčajná(Natrix natrix) - 150 €; vretenica severná (Vipera berus) - 150 €; krkavec čierny (Corvus coraxň - 90 €. Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 0,00 € 17.09.2019 Objednávka
113/2019 Objednávame si u Vás orez konárov na 3 ks stromov v lesoparku pri skanzene v predpokladanej cene 150 €. Marián Surničin - Market 0,00 € 16.09.2019 Objednávka
114/2019 Objednávame si u Vás výrobu PVC magnetiek: kostolík 150 ks, dobový kaštieľ 150 ks a novy kaštieľ 150 ks v predpokladanej cene 225 €. (1 ks - 0,49 €) CAMEDIA, s.r.o. 0,00 € 16.09.2019 Objednávka
111/2019 Objednávame u Vás bezdrôtovú klavesnicu a myš k počítaču na sekretariate a inštalacia k počítaču v cene 101 € ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 06.09.2019 Objednávka
112/2019 Objednávame u Vás zabezpečenie prenosu obrazu z kamerového systému v skanzene na SBS v celkovej sume 60 € ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 06.09.2019 Objednávka
102/2019 Objednávame u Vás nákup tonerov do tlačiarní: HP 1102 - 6 ks v celkovej čiastke 138,00 EUR. Delta Humenne, s.r.o. 0,00 € 05.09.2019 Objednávka
73/2019 Dohoda č. 19/35/051/89 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
102/2019-FPKNM Objednávame u Vás ubytovanie speváckého zboru TapTýda z Loučnej nad Desnou Česká republika v dňoch 5.- 8.9. 2019 /3 noci/v počte 35 osôb v celkovej sume 2 275 € Ladislav Jurpák 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
103/2019-FPKNM Objednávame u Vás podanie stravy - obedu pre účastníkov podujatia Netradične s hudbou a zborovým spevom v dňoch 6. a 8.9. 2019 pre 40 osôb v celkovej sume 300 € Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
105/2019-FPKNM Objednávame u Vás ozvučenie na akciu - Netradične s hudbou a zborovým spevom /projekt/ v dňoch 5.-8. 9. 2019 v celkovej sume 500 € Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
106/2019-FPKNM Objednávame u Vás vypracovanie scenára a režie programu na akciu Netradične s hudbou a zborovým spevom /projekt/ v celkovej sume 200 € Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
107/2019-FPKNM Objednávame si u Vás výrobu metodicko-propagačných materiálov na tvorivé dielne a výchovné koncerty k projektu Netradične s hudbou a zborovým spevom, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-8.9.2019 v sume 100 € Základná škola Loučná nad Desnou 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
108/2019 Objednávame u Vás učinkovanie folklórneho súboru Chemlon Humenné na podujatí 12. ročník festivalu národnostnej vzájomnosti - folklórne popoludnie v skanzene Vihorlatského múzea dňa 8.9.2019 v čiastke 300 € Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
109/2019-FPKNM Objednávame u Vás vedenie zborových tvorivých dielní, semináru s učiteľmi hudobnej výchovy, konferovanie výchov- ných koncertov v dňoch 6.-8.9.2019 v rámci projektu Netradične s hudbou a zborovým spevom v celkovej sume 200 € Rodiče dětem pri ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s. 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
110/2019 Objednávame si u Vás pána Petra Lukáša za člena poroty v regionálnej súťaži"Hudobný folklór dospelých"na deň 8.9.2019. Suma člena poroty je 50 €. Rodiče dětem pri ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s. 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
74/2019 Zmluva o dielo - Martin Kutný, akademický sochár Martin Kutný, akademický sochár 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
104/2019-FPKNM Objednávame u Vás propagačné materiály - pozvánky, plagáty, programky k projektu Netradine s hudbou a zborovým spevom , ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-8.9.2019 v celkovej sume 100 € Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 02.09.2019 Objednávka
101/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac september 2019 v počte 450 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1800 € a provízia. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 30.08.2019 Objednávka
100/2019 Objednávame si u Vás geodetické zameranie a správu na archeologickom výskume Humenné - rímsko-katolícky kostol v predpokladanej cene 500 €. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 26.08.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »