Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3293
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/16/0002 Osvetlenie kaštieľa-vonkajšie Milan Kondis 36 065,00 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/16/0003 Nákup muzeálnych zbierok Jana Bučková 30 300,00 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/14/0001 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov v depozitári múzea DUTO MONT, Tovarné 45 27 960,00 € 11.12.2014 Faktúra
DFB/14/0212 Oprava striech v skanzene J a L & Š, s.r.o 26 285,40 € 24.09.2014 Faktúra
DFK/16/0004 Kúpôa osobného auta OCTAVIA Ambition Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 23 990,00 € 07.12.2016 Faktúra
DFK/16/0001 Kamerový systém - vonkajší ATRIS, spol.s.r. Snina 23 354,14 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/18/0003 Hygienický kontajner do EĽAB. VIV-Stav Slovakia, s.r.o. 14 938,30 € 02.11.2018 Faktúra
DFB/16/0089 Tepelná energia za 2-3/2016 Humenská energetická spoločnosť 14 044,22 € 18.04.2016 Faktúra
DFB/13/0193 Rekonštrukcia dreveného kostolíka - EĽAB Bromastav, s.r.o. 12 345,00 € 27.09.2013 Faktúra
DFB/18/0345 Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 12 155,91 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/15/0298 Reštaurovanie Izby uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 11 500,00 € 02.11.2015 Faktúra
DFB/16/0464 Za tepelnú energiu za 12/2016 Humenská energetická spoločnosť 11 313,26 € 30.12.2016 Faktúra
DFB/17/0029 Za teplo 1/2017 Humenská energetická spoločnosť 10 760,81 € 14.02.2017 Faktúra
DFK/16/0005 Poplachový a protipožiarný systém - skanzen ATRIS, spol.s.r. Snina 10 689,60 € 16.12.2016 Faktúra
DFB/15/0380 Reštaurovanie nástenných malieb v Izbe uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 10 329,60 € 16.12.2015 Faktúra
DFB/18/0092 Reštaurovanie Izby uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 10 314,09 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/16/0326 Náklady na 23. ročník Medzin.výtvarný festival Snina Galéria Andrej Smolák 10 000,00 € 10.10.2016 Faktúra
DFB/17/0336 Zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Galéria Andrej Smolák 10 000,00 € 17.10.2017 Faktúra
DFB/13/0156 Oprava strechy na drev.kostoliku z Novej Sedlice Bromastav, s.r.o. 9 190,00 € 20.08.2013 Faktúra
DFB/16/0035 Tepelná energia za január 2016 Humenská energetická spoločnosť 8 599,43 € 15.02.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »