Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4282
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
124/2015 Objendávame u vás vyrezanie suchých stromov v lesoparku pri skanzene podľa pokynov odborného pracovníka. 1 m3 zrezaného dreva 20 €. Pavol Štofira l.mája 14 06601 Humenné 0,00 € 11.11.2015 Objednávka
21/2016 Objednávame u Vás opravu havarijného stavu upchatého odpadového potrubia na severovýchodnej veži kaštieľa v Humennom. Súčasťou prác bude aj výmena poškodeného potrubia. DUTO MONT, Tovarné 45 0,00 € 27.04.2016 Objednávka
118/2015 Objednávame u Vás vytlačenie 55 kusov diplomnov a 0,30 € na akciu Zo struny na strunu Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 06.11.2015 Objednávka
41/2013 Objednávame u Vás ozvučenie podujatia v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom v rámci Medzinárodného dňa múzeí 2014 dňa 18. 5.2014 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. podľa dohody s Mgr. Fundákom v celkovej sume 130,-€. Ing. Jana Vargová 0,00 € 12.05.2014 Objednávka
20/2014 Objednávame u Vás vypracovanie zmeny projektovej dokumentácie na stavbu" *Stavebné úpravy renesančného kaštieľa v Humennom - II. etapa" - diel kanalizácia-počet vyhotovení-6 x výkresy v cene 200,-€. Ing. Ganaj Štefan 0,00 € 24.03.2014 Objednávka
29/2014 Objednávame u Vás prácu dvoch archeológov na Archologickom výskume v Prešove. Cena práce pre jedného archeológa je 80,- €, vrátane cestovného a stravného. Fakturáciu prosíme prevádzať na základe odpracovaných hodín. Archeovýskum s.r.o. 0,00 € 25.04.2014 Objednávka
36/2014 Objednávame u Vás vystúpenie skupiny historického šermu Vikomt dňa 18.5.2014 o 18.00 hod. na nádvorí kaštieľa v Humennom v rámci programu MDM 2014 v celkovej sume 300,-€. Klub šermu Vikomt 0,00 € 12.05.2014 Objednávka
37/2014 Objednávame u Vás ukážky tvorby paličkovanej čipky počas Medzinárodného dňa múzeí 2014 v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom dňa 18.5.2014 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. v celkovej sume 20,-€. Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 12.05.2014 Objednávka
38/2014 Objednávame u Vás ukážky metlárstva, rezbárstva a pradenia počas Medzinárodného dňa múzeí 2014 v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom dňa 18.5.2014 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. v celkovej sume do 200,-€. Mgr. Jozef Talarovič 0,00 € 12.05.2014 Objednávka
39/2014 Objednávame u Vás vystúpenie Folklórnej skupiny Ubľanka počas Medzinárodného dňa múzeí 2014 v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom dňa 18.5.2014 v čase od 16.00 hod. v trvaní 1 hod., vrátane prípravy v dohodnutej sume 150,-€. Obec Ubľa 0,00 € 12.05.2014 Objednávka
40/2014 Objednávame u Vás vystúpenie MSS Rusinija počas Medzinárodného dňa múzeí 2014 v skanzene Vihorlatského múzea dňa 18.5.2014 v čase od 16.00 hod. v trvaní 1 hod., vrátane prípravy v dohodnutej sume 150,-€. Občianske združenie RUSINIJA 0,00 € 12.05.2014 Objednávka
28/2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 367/2014/OK Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 14.07.2014 Zmluva
29/2014 Zmluva č. 01 - 2014 o vykonaní diela - Oprava striech objektov - skanzen Humenné V. etapa- ukončenie J a L & Š, s.r.o. 0,00 € 15.08.2014 Zmluva
30/2014 Zmluva o dielo č. 02/2014 akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 11.08.2014 Zmluva
31/2014 Zmluva na krátkodobý prenájom Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 19.08.2014 Zmluva
36/2014 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov v depozite DUTO MONT, s.r.o. 0,00 € 13.11.2014 Zmluva
01/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 19.12.2014 Zmluva
20/2016 Zmluva o dielo na osobu spôsobilú vykonávať proces verejného obstarávania ASING s.r.o. 0,00 € 21.06.2016 Zmluva
21/2016 Zmluva o dielo na kamerový systém ATRIS, spol. s r.o. Snina 0,00 € 13.07.2016 Zmluva
31/2016 Poistná zmluva číslo: 6004410125 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 07.12.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »