Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
169/2017 Objednávame u Vás geodetické zameranie archeologických sond na výskume hradov Jasenov a Brekov, ktoré budú súčasťou nálezových správ, v predpokladanej cene 750,-€. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
170/2017 Objednávame u Vás úradné meranie spotreby paliva a vydanie osvedčenia o úradnom meraní spotreby pre vozidlo Škoda Octavia EČ: HE 357 CA v predpokladanej cene 300,-€. Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
171/2017 Objednávame u Vás dodanie LED žiaroviek a trubíc s príslušenstvom do reštaurátorskej lampy LST 1 v predpokladanej cene do 25,-€. N-Terr, s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
DFB/17/0379 Za doplnenie PC siete a audit ATRIS, spol.s.r. Snina 690,30 € 20.11.2017 Faktúra
DFB/17/0380 Poplatok za vývoz odpadu za 4. Q 2017 Technické služby mesta Humenné 121,55 € 20.11.2017 Faktúra
DFB/17/0381 Pneuservisné práce na služobnom vozidle HE 968 AR - výmena pneumatik Autolanc, Juraj Lancos 14,99 € 20.11.2017 Faktúra
DFB/17/0382 Mobilné hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 59,50 € 20.11.2017 Faktúra
DFB/17/0378 Prezutie služobného auta HE 357 CA Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 32,03 € 15.11.2017 Faktúra
DFB/17/0369 Za EE 10/2017 Východoslovenská energetika a.s. 449,00 € 14.11.2017 Faktúra
DFB/17/0371 Zabezpečenie okresnej spevackej priehliadky Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenská Humenné 400,00 € 14.11.2017 Faktúra
DFB/17/0374 Za tepelnú energiu 10/2017 Humenská energetická spoločnosť 3 538,76 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0372 Mulčovacia vložka do kosačky Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 21,90 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0376 Katalóg Insita 2017 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 650,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0377 Tlač pozvánok, katalógu, pútačov a plagátov - Karpatské bienále Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 1 112,00 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0373 Poistné za vozidlo HE 357 CA za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 34,61 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0375 Poistenie zbierkového fondu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 67,40 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0370 Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu Ing. František Felc 340,00 € 10.11.2017 Faktúra
167/2017 V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás lišty a príslušenstvo ku doplneniu osvetľovacieho systému v prírodovednej expozícií v predpokladanej cene do 150,-€. Svietidla - Ing. J.Povazan 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
168/2017 Na základe cenovej ponuky č. 201700081 objednávame u Vás doplnenie PC siete , vrátane nastavenia zariadení v celkovej sume do 690,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
DFB/17/0368 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 64,63 € 09.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »