Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2320
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0056 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.03.2017 Faktúra
DFB/17/0057 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,05 € 08.03.2017 Faktúra
DFB/17/0058 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 75,98 € 08.03.2017 Faktúra
25/2017-FPU Objednávame u Vás propagáciu podujatia Karpatská kraslica 2017 - uverejnenie oznamu o konaní výstavy v Podvihorlatských novinách v čase od 20.03.2017 do 03.04.2017 v celkovej sume 80,-€. Lini Press s.r.o. 0,00 € 07.03.2017 Objednávka
26/2017-FPU Objednávame u Vás propagáciu podujatia Karpatská kraslica 2017 - uverejnenie oznamu v HnTV v čase od 16.03.2017 do 20.04.2017 v celkovej sume 40,-€. 1. Humenská, a.s. 0,00 € 07.03.2017 Objednávka
DFB/17/0050 Propagačno-reprezentačný kufrík Galéria Andrej Smolák 480,00 € 07.03.2017 Faktúra
DFB/17/0046 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 06.03.2017 Faktúra
DFB/17/0047 Pracovná zdravotná služba PZS5, s.r.o. 43,09 € 06.03.2017 Faktúra
DFB/17/0048 Za prenájom propagačnej skrinky Mestské kultúrne stredisko Humenné 23,90 € 06.03.2017 Faktúra
DFB/17/0049 Revízia EZS depozitára Syteli, spol. s r.o. 150,00 € 06.03.2017 Faktúra
23/2017 Objednávame u Vás dodanie držiaka TV - 55" - l ks v hodnote 25,-€. NAY,a.s. 0,00 € 03.03.2017 Objednávka
24/2017 - FPU Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov ku výstave Karpatská kraslica 2017 nasledovne: Tlač pozvánok v počte 300 ks á 0,50 €, plagátov 30 ks á 1,50€, veľkoplošného pútača 1 ks á 55,-€, všetko v celkovej sume 250,-€. Margita Vajsová Polygrafia 0,00 € 03.03.2017 Objednávka
DFB/17/0045 Výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 39,84 € 03.03.2017 Faktúra
DFB/17/0077 Reštaurovanie dobových svietidiel Martin Kutný, akademický sochár 2 500,00 € 03.03.2017 Faktúra
21/2017 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: 1 ks výsekovej formy na propagačnú krabičku v cene 80,-€ a zhotovenie propagačných krabíc + vložka bez potlače, papier 6D2, 300 gr. v počte 300 ks á 0,2095 € za sumu 62,86, spolu zákazka za sumu 142,86 Printon s.r.o. 0,00 € 01.03.2017 Objednávka
22/2017 Objednávame u Vás zhotovenie dermoplastického preparátu vydry riečnej - v cene do 500,- €. ZOO Preparatórium - Ján Bahno 0,00 € 01.03.2017 Objednávka
DFB/17/0044 Nákup stravných lístkov Le Cheque Dejeuner, s.r.o 1 992,00 € 01.03.2017 Faktúra
DFB/17/0042 Preklad zo slovenského jazyka do agnlického - Renesančný kaštieľ Humenné Mgr. Slavka Pasteľáková 22,58 € 01.03.2017 Faktúra
DFB/17/0043 Znalecký posudok na auto Ing. Štefan Kováč 105,86 € 01.03.2017 Faktúra
18/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac marec 2017 v počte 500 ks v hodnote 4,-€, spolu 2000,-€. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 27.02.2017 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »