Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3958
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
101/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac september 2019 v počte 450 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1800 € a provízia. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 30.08.2019 Objednávka
DFK/19/0008 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 41 Metrostav a.s. 98 682,94 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0216 Vodné a stočné - kaštieľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 86,54 € 28.08.2019 Faktúra
100/2019 Objednávame si u Vás geodetické zameranie a správu na archeologickom výskume Humenné - rímsko-katolícky kostol v predpokladanej cene 500 €. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 26.08.2019 Objednávka
72/2019 Zmluva č. 855/2019 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov Mesto Humenne 0,00 € 23.08.2019 Zmluva
DFB/19/0211 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 97,23 € 22.08.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Oprava služobného auta Gazella HE 823AX Autolanc, Juraj Lancos 442,00 € 21.08.2019 Faktúra
70/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo MK-3567/2019/1.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 20.08.2019 Zmluva
79/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14. apríla 2014 Lesy Schytra, s.r.o. 0,00 € 20.08.2019 Zmluva
71/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01924 Fond na podporu umenia 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
DFB/19/0207 Informačné tabule WM Agentúra s.r.o 100,00 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0208 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 45,77 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Občerstvenie na vernisáž Orest Dubay dňa 15.08.2019 Gaštanka s.r.o. 165,00 € 15.08.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Tepelná energia za júl 2019 Humenská energetická spoločnosť 1 919,03 € 14.08.2019 Faktúra
67/2019 Poistenie AUTO PLUS, poistka číslo 6 482 956 386 / verzia 2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
66/2019 Poistenie AUTO PLUS, poistka číslo 6 482 964 132 / verzia 2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
DFB/19/0205 Led reflektor s príslušenstvom N-Terr, s.r.o. 49,05 € 13.08.2019 Faktúra
85/2019 Kúpna zmluva č. 05/2019 Mária Vargovičová 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
86/201 Kúpna zmluva č. 06/201 Mgr. Júlia Šafranová 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
87/2019 Kúpna zmluva č. 07/2019 Ing. Juraj Pida 0,00 € 13.08.2019 Zmluva