Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2778
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0003 Za RAP služby na rok 2018 - Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 964,51 € 10.01.2018 Faktúra
8/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
DFB/18/0002 Za internet BUSSINES Pro SWAN, a.s. 48,00 € 08.01.2018 Faktúra
1/2018 Zmluva poskytnutí grantu Ndácia VÚB 0,00 € 05.01.2018 Zmluva
2/2018 Zluvao dielo č. 01/2018 - Reštaurovanie obrazov, malieb na plátne a drevených podložkách - Izba uhorských kráľov (severná stena), akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 04.01.2018 Zmluva
DFB/18/0001 Nákup stravných lístkov 1/2018 UP Slovensko, s.r.o 2 321,94 € 04.01.2018 Faktúra
DFB/17/0457 Za EE 12/2017 Východoslovenská energetika a.s. 774,42 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0450 Výkon funkcie TPO a BOZP - december2017 Katanová Zdenka 39,84 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0451 Pracovná zdravotná služba december 2017 PZS5, s.r.o. 41,50 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0452 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0453 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0454 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 64,82 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0455 Právne služby JUDr. Daniel Fink 143,62 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0458 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0459 Nedoplatok za EE - skanzen, garaž a depozitár Východoslovenská energetika a.s. 165,72 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0460 Tepelná energia 12/2017 Humenská energetická spoločnosť 6 390,50 € 31.12.2017 Faktúra
DFB/17/0449 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 97,09 € 29.12.2017 Faktúra
DFK/17/0004 Dodávka a montáž ústredne EPS Syteli, spol. s r.o. 3 472,80 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0445 Nástenný kalendár - skanzen Ing. Jaroslav Havrila - QINET 1 350,00 € 21.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »