Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3005
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0139 Tlač muzejných novín Carmen, reklamno -obchodná agentúra 1 200,00 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0140 Prenájom veľkoplošnej obrazovky na SLSP Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 100,80 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 90,88 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0151 Preprava súboru na súťaž - Nositelia tradícií DMM BUS, s.r.o. 320,00 € 21.05.2018 Faktúra
71/2018 Objednávame u Vás koncertné vystúpenie formácie LOTZ TRIO v rámci programu MDM 2018 dňa 20.5.2018 v kaštieli v predpokladanej sume 200,-€. Spoločnosť Theodora Lotza, o.z. 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
72/2018 FPU Objednávame u Vás vecné ceny - lopárik s gravirovaním podľa dodanej predlohy, pre súťažné kolektívy podujatia Nositelia tradícií v počte 9 ks, v predpokladanej cene 90,-€. DMRS, s.r.o. 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
73/2018 FPU Objednávame u Vás kultúrny program - vystúpenie na slávnostnom otvorení výstavy krajského kola súťaže Výtvarné spektrum 2018 v predpokladanej cene 100,-€. Súkromná základná umelecká škola Via arto Humenné 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
74/2018 FPU Objednávame u Vás 250 ks bagiet pre účastníkov podujatia Nositelia tradícií v celkovej cene 325,-€. Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
74/2018 Objednávame u Vás výrobu propagačných materiálov - plagát 90 x 90 cm +UV filter-1 ks, plagát A2 /obyčajný/- 1 ks, Plagát A2/samolepiaci/-3 ks, všetko za predpokladanú cenu 57,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 18.05.2018 Objednávka
DFB/18/0137 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 100,02 € 18.05.2018 Faktúra
17/2018 Zmluva č. KRN18/032 o prenájme Estrádnej sály Mestské kultúrne stredisko 0,00 € 18.05.2018 Zmluva
70/2018 Objednávame u Vás zabezpečenie stráženia súkromnou bezpečnostnou službou počas podujatia Nositelia tradícií dňa 20.5.2018 v čase od 13.00 hod. do 19.00 hod. v celkovej sume 80,-€. ŠAFO SECURITY s.r.o. 0,00 € 17.05.2018 Objednávka
DFB/18/0133 Za diplomy, pozvánky, menovky na podujatie Nositelia tradícií Jozef Kozmon - KOLEGA 68,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFB/18/0134 Inzercia v povihorlat. novinách - Nositelia tradícií Lini Press s.r.o. 45,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFB/18/0135 Inzercia v povihorlat. novinách - MDM Lini Press s.r.o. 50,00 € 17.05.2018 Faktúra
67/2018 - FPU Objednávame u Vás prepravu členov FSk Stropkovčani zo Stropkova na krajské kolo súťaže Nositelia tradícií v Humennom a späť dňa 20.5.2018 v celkovej sume 182,-€ v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.5.2018 SAD Humenné 0,00 € 16.05.2018 Objednávka
68/2018-FPU Objednávame u Vás prepravu členov FSk Kečera z Jakubian na krajské kolo súťaže Nositelia tradícií v Humennom a späť dňa 20.5.2018 v celkovej sume 320,-€. DUJO&M s.r.o. 0,00 € 16.05.2018 Objednávka
69/2018 FPU Objednávame u Vás prepravu členov FSk Raslavičan z Raslavíc na krajské kolo súťaže Nositelia tradícií v Humennom a späť dňa 20.5.2018 v celkovej sume 221,-€. Obecné služby Raslavice s.r.o. 0,00 € 16.05.2018 Objednávka
DFB/18/0131 Mobilné telefónne hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 48,47 € 16.05.2018 Faktúra
DFB/18/0132 Za magnetky CAMEDIA, s.r.o. 283,00 € 16.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »