Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3784
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0237 Poplatok za odvoz odpadu za 3.Q/ 2019 Technické služby mesta Humenné 188,91 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0242 Inštalácia kamier ATRIS, spol.s.r. Snina 60,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0238 Nákup stravných lístkov 09/2019 UP Slovensko, s.r.o 1 801,51 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0228 Hlasové služby 08/2019 Slovak Telekom, a.s. 29,33 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Tonery Delta Humenne, s.r.o. 138,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0234 Geodetické zameranie - 2x Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 600,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0224 Výkon funkcie TPO, BOZP za 08/2019 Katanová Zdenka 40,86 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0225 Hlasové služby 08/2019 Slovak Telekom, a.s. 57,48 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0226 Internet Access Bussines 09/2019 SWAN, a.s. 48,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0227 Tlač propagačných materiálov - projekt Netradične s hudbou a zborovým spevom FPKNM Jozef Kozmon - KOLEGA 100,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0223 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 314,39 € 07.09.2019 Faktúra
111/2019 Objednávame u Vás bezdrôtovú klavesnicu a myš k počítaču na sekretariate a inštalacia k počítaču v cene 101 € ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 06.09.2019 Objednávka
112/2019 Objednávame u Vás zabezpečenie prenosu obrazu z kamerového systému v skanzene na SBS v celkovej sume 60 € ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 06.09.2019 Objednávka
DFB/19/0221 Monitor s príslušenstvom a montážou ATRIS, spol.s.r. Snina 983,40 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0222 Inštalačné práce - kamery ATRIS, spol.s.r. Snina 48,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0232 Reštaurátorsky materiál Dušan Barlaš 134,04 € 06.09.2019 Faktúra
102/2019 Objednávame u Vás nákup tonerov do tlačiarní: HP 1102 - 6 ks v celkovej čiastke 138,00 EUR. Delta Humenne, s.r.o. 0,00 € 05.09.2019 Objednávka
73/2019 Dohoda č. 19/35/051/89 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
DFB/19/0220 Kultúrny program na vernisáž výstavy Orest Dubay Súkromná základná umelecká škola Humenné 60,00 € 04.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »