Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3784
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0231 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 59,49 € 04.09.2019 Faktúra
102/2019-FPKNM Objednávame u Vás ubytovanie speváckého zboru TapTýda z Loučnej nad Desnou Česká republika v dňoch 5.- 8.9. 2019 /3 noci/v počte 35 osôb v celkovej sume 2 275 € Ladislav Jurpák 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
103/2019-FPKNM Objednávame u Vás podanie stravy - obedu pre účastníkov podujatia Netradične s hudbou a zborovým spevom v dňoch 6. a 8.9. 2019 pre 40 osôb v celkovej sume 300 € Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
105/2019-FPKNM Objednávame u Vás ozvučenie na akciu - Netradične s hudbou a zborovým spevom /projekt/ v dňoch 5.-8. 9. 2019 v celkovej sume 500 € Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
106/2019-FPKNM Objednávame u Vás vypracovanie scenára a režie programu na akciu Netradične s hudbou a zborovým spevom /projekt/ v celkovej sume 200 € Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
107/2019-FPKNM Objednávame si u Vás výrobu metodicko-propagačných materiálov na tvorivé dielne a výchovné koncerty k projektu Netradične s hudbou a zborovým spevom, ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-8.9.2019 v sume 100 € Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
108/2019 Objednávame u Vás učinkovanie folklórneho súboru Chemlon Humenné na podujatí 12. ročník festivalu národnostnej vzájomnosti - folklórne popoludnie v skanzene Vihorlatského múzea dňa 8.9.2019 v čiastke 300 € Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
109/2019-FPKNM Objednávame u Vás vedenie zborových tvorivých dielní, semináru s učiteľmi hudobnej výchovy, konferovanie výchov- ných koncertov v dňoch 6.-8.9.2019 v rámci projektu Netradične s hudbou a zborovým spevom v celkovej sume 200 € Rodiče dětem pri ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s. 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
110/2019 Objednávame si u Vás pána Petra Lukáša za člena poroty v regionálnej súťaži"Hudobný folklór dospelých"na deň 8.9.2019. Suma člena poroty je 50 €. Rodiče dětem pri ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s. 0,00 € 03.09.2019 Objednávka
74/2019 Zmluva o dielo - Martin Kutný, akademický sochár Martin Kutný, akademický sochár 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
DFB/19/0217 Tlač publikácie OREST DUBAY - dotlač Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 249,98 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0219 Monitoring Net XMS za 08/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0218 Ochrana objektu a vykonaný zásah ŠAFO SECURITY s.r.o. 194,70 € 03.09.2019 Faktúra
104/2019-FPKNM Objednávame u Vás propagačné materiály - pozvánky, plagáty, programky k projektu Netradine s hudbou a zborovým spevom , ktorý sa uskutoční v dňoch 5.-8.9.2019 v celkovej sume 100 € Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 02.09.2019 Objednávka
101/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac september 2019 v počte 450 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1800 € a provízia. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 30.08.2019 Objednávka
DFB/19/0216 Vodné a stočné - kaštieľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 86,54 € 28.08.2019 Faktúra
100/2019 Objednávame si u Vás geodetické zameranie a správu na archeologickom výskume Humenné - rímsko-katolícky kostol v predpokladanej cene 500 €. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 26.08.2019 Objednávka
72/2019 Zmluva č. 855/2019 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov Mesto Humenne 0,00 € 23.08.2019 Zmluva
DFB/19/0211 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 97,23 € 22.08.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Oprava služobného auta Gazella HE 823AX Autolanc, Juraj Lancos 442,00 € 21.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »