Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3367
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0353 Vodné, stočné a zrážková voda - depozit Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 103,64 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0354 Tepelná energia oktobér 2018 Humenská energetická spoločnosť 3 563,94 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0355 Za počítač ENTERSK, s.r.o. 865,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0356 Katalóg Insita 2018 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 615,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFB/18/0343 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 169,68 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0344 Za EE kaštieľ 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 395,50 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0346 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 44,89 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0350 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 121,55 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0359 Kamerové služby Instita 2018 Božena Kammerová, OTTO 100,00 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0342 Vykonanie procesu verej.obstarávania "Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa Ing Štefan Janko - BGS Konzult 1 150,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0349 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0347 Fakturujeme Vám za účinkovanie mužského speváckeho zboru RUSINIJA. Rusinija 150,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0348 Preprava zbierkového koča Autolanc, Juraj Lancos 78,24 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0351 Zhotovenie rámu na obraz Ján Fedič, Stolárstvo 80,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0345 Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 12 155,91 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0352 kultúrny program citarovej skupiny Fabotó 220,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0341 Zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Galéria Andrej Smolák 5 000,00 € 12.11.2018 Faktúra
155/2018 Objednávame si u Vás nákup počítača: AMD PC zostava + Win. 7 v predpokladanej cene 419 €, klávesnica + myš v predpokladanej cene 12 €, Monitor GL 2460 v predpokladanej cene 127 € a MS OFFICE 2016 v predpokladanej cene 245 €. ENTERSK, s.r.o. 0,00 € 09.11.2018 Objednávka
DFB/18/0335 Faktúrujeme Vám za dodanie občerstvenia pre kultúrne podujatie Multikultúrne múzeum - Dni Českej kultúry dňa 28.10.2018 Gaštanka s.r.o. 180,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0336 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »