Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2857
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
5/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010683 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
6/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010684 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
DFB/18/0010 Vyúčtovanie zbierky zákonov za rok 2017 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 100,42 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0011 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 49,29 € 19.01.2018 Faktúra
DFB/18/0009 Vyúčtovanie finančného spravodajcu Poradca podnikatela, spol. s r.o. 7,45 € 18.01.2018 Faktúra
5/2018 FPU Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž výstavy " Čo nám ostalo" v cene 100,-€, vrátane prípravy. Súkromná základná umelecká škola Via arto Humenné 0,00 € 17.01.2018 Objednávka
7/2018 Objednávame u Vás renováciu tonerov do tlačiarni HP v počte 12 ks a toner do kopírovacieho stroja Canon l ks. Delta Humenne, s.r.o. 0,00 € 17.01.2018 Objednávka
8/2018 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej ročnej revízie EZS v objekte depozitára v predpokladanej cene 150,-€. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 17.01.2018 Objednávka
DFB/18/0006 Zviazanie výskumnej dokumentácie za arch.výskumov Jozef Kozmon - KOLEGA 78,75 € 17.01.2018 Faktúra
DFB/18/0008 Servisné práce v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 17.01.2018 Faktúra
4/2018 FPU Objednávame u Vás tlač a predtlačovú prípravu fotografií, pozvánok a plagátov ku projektu" Čo nám ostalo ..." 60 ks fotografií v cene 174,-€, pozvánky 100 ks v cene 50,-€,plagáty 10 ks v cene 10,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 16.01.2018 Objednávka
6/2018 Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov na výstavu H/AMFO takto: Pozvánky DL 70 ks v cene 35,-€, Plagáty A3 20 ks v cene 20,-€, plagát nalepovací 1 ks A2 v cene 5,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 16.01.2018 Objednávka
DFB/18/0005 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 49,90 € 16.01.2018 Faktúra
DFB/18/0007 Za výpis z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 2,50 € 16.01.2018 Faktúra
3/2018 Objednávame u Vás opravu vozidla Gazelle HE 823 AX-oprava samovoľného vypínania motora vozidla a opravu netesnosti chladiaceho okruhu. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 15.01.2018 Objednávka
1/2018 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej servisnej prehliadky vozidla Škoda Octavia HE 968 AR a opravu vozidla - oprava bŕzd a netesnosti výfukového potrubia. Servisná prehliadka: výmena oleja a olejového filtra, výmena vzduchového filtra, výmena peľového Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
2/2018 Objednávame u Vás tlač farebných strán a zviazanie 4 paré výskumnej dokumentácie na hrade Jasenov 2017 v celkovej cene 110,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 12.01.2018 Objednávka
DFB/18/0004 Aktualizácia podstránok www.muzeum.sk Ing. Milan Šoka 120,00 € 12.01.2018 Faktúra
3/2018 Zmluva o dielo 1/2018 - Prehľadový kamerový systém ARTIS, spol. s r.o. 0,00 € 11.01.2018 Zmluva
DFB/18/0003 Za RAP služby na rok 2018 - Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 964,51 € 10.01.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »