Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0299 Za EE kaštieľ 9/2018 Východoslovenská energetika a.s. 274,66 € 09.10.2018 Faktúra
DFB/18/0304 Tlač fotografií A3 na výstavu Fotografické horizonty WM Agentúra s.r.o 110,22 € 09.10.2018 Faktúra
134/2018 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej ročnej revízie hydrantov v predpokladanej cene 120 EUR. Livonec, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
135/2018 Objednávame u Vás vykonanie tlakovej skúšky hasiacich prístrojov - 29 KS v predpokladanej cene 280 EUR. Livonec, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
136/2018 Objednávame si u Vás opravu PC Lenovo - výmena HDD v predpokladanej cene 55 EUR. ENTERSK, s.r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
137/2018 Objednávame u Vás spracovanie protipožiarného bezpečnostného riešenia stavby - Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - výťah v predpokladanej hodnote 150,- € Ing. Slavomír Demčák 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
138/2018 Objednávame u Vás opravu systému EZS - hlásenie poruchy EZS, oprava v predpokladanej cene 100 EUR. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
132/2018 Objednávame si u Vás identifikáciu a odstránenie chyby EPS - skrat "nula-zem" v predpokladanej sume 320,-€ Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
133/2018 - FPU Objednávame si u Vás tlač fotografií 33 ks, A3 na výstavu Fotografické horizonty v predpokladanej sume 110 EUR. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
DFB/18/0289 Výkon funkcie TPO, BOZP za 9/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0290 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0291 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0293 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 66,68 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0294 Poistenie kaštieľa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0295 Poistenie skanzenu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0296 Poistenie zbierkového fondu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Urazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Kooperatíva poisťovňa, a.s. 67,72 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0297 Zákonné poistné HE 357CA Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 113,36 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0288 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 240,02 € 04.10.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »