Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
140/2017 Objednávame u Vás kultúrny program na oslavy oslobodenia obce Kalinov na deň 23.9.2017 v celkovej sume 1 000,-€. Obecný úrad Kalinov 0,00 € 22.09.2017 Objednávka
19/2017 Zmluva 19/09/2017 o vykonaní diela Roming Slovakia, s.r.o. 0,00 € 22.09.2017 Zmluva
DFB/17/0294 Za plagáty a pozvánky Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 151,80 € 22.09.2017 Faktúra
139/2017 Objednávame u Vás ukážky a lektorovanie - paličkovaná čipka na Dni tradičných remesiel dňa 25.9.2017 v skanzene v sume 60,-€. Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 21.09.2017 Objednávka
DFB/17/0293 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 46,48 € 21.09.2017 Faktúra
DFB/17/0292 Náradie pre pracovníkov na aktivačnú činnosť REPO, spol. s r.o. 43,79 € 20.09.2017 Faktúra
DFB/17/0295 Renovácia tonera Delta Humenne, s.r.o. 23,00 € 20.09.2017 Faktúra
136/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa výberu: sada skrutkovačov-1 ks, Prachovka 3 ks, Handra 2 ks, Utierka 3 ks, Metla 1 ks, Hrable drevené 1 ks, Kladivo murárske 1 ks, Lopata Alu 1 ks, Vidly 4-zubé l ks, Kelňa 1 ks, všetko v cene do 41,-€. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
137/2017 V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás prevedenie revízií a vypracovanie revíznych správ elektroinštalácie a bleskozvodu na budove depozitu múza v celkovej cene 340,-€. Ing. František Felc 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
138/2017 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás revíziu a nastavenie kamerového systému v okolí kaštieľa v cene 230,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
DFB/17/0274 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0289 Mobilný telefón a internet Orange Slovensko, a.s. 47,70 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0290 Poistenie osôb prepravovaných v služobnom vozidle Kooperatíva poisťovňa, a.s. 48,00 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0291 Poistenie osôb prepravovaných v služobnom vozidle Kooperatíva poisťovňa, a.s. 48,00 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0288 Výrub stromov v skanzene Ján Štofira - Agroles 286,25 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0297 Poplatok za vývoz odpadu Technické služby mesta Humenné 187,91 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0286 Preklad do anglického jazyka - Karpatské bienále Mgr. Slavka Pasteľáková 30,00 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0287 Za tepelnú energiu 8/2017 Humenská energetická spoločnosť 1 768,37 € 14.09.2017 Faktúra
130/2017-ÚV Objednávame si účinkovanie Ľudovej hudby Sokolej na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod. Suma za účinkovanie 600,-€. Súkromné centrum voľného času Ruthenia 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
131/2017-ÚV Objednávame si nájom zvukovej techniky na dni 15. - 16. 9. 2017 na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti. Suma za nájom 100,-€ x 2 dni = 200,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »