Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3194
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0197 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0198 Poistenie zbierkového fondu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0199 Poistenie skanzenu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0200 Poistenie kaštieľa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 09.07.2018 Faktúra
88/2018 Objednávame u Vás opravu bŕzd na vozidle - Gazella HE 823 AX Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
89/2018 - FPKNM Objednávame u Vás tlač propagačného materiálu na podujatie Stretnutie kultúr v múzeu - Deň maďarskej kultúry: plagátov A3 - 25 ks v sume 25,- € a pozvánok 50 ks v sume 25,-€ Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
90/2018 - FPU Objednávame u Vás predtlačovú prípravu pozvánok a plagátov v sume 50,-€ a tlač pozvánok - 100 ks v sume 100,- €; plagátov - 20 ks v sume 30 ,- € a bannerov - 2 ks v sume 45,- € na podujatie Insita 2018 WM Agentúra s.r.o 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
91/2018 - FPU Objednávame u Vás dodanie maliarskych potrieb na podujatie Insita 2018: - stojan maliarsky stolový - 2 ks v sume 35,- €; - stojan maliarsky poľný - 2 ks v sume 72,- € a plátno - 4 ks v sume 30,- € MY HOME 0,00 € 06.07.2018 Objednávka
DFB/18/0193 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 72,54 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0194 Pracovná zdravotná služba 6/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0195 Prenájom veľkoplošnej obrazovky na SLSP-Výtvarné spektrum Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 120,00 € 06.07.2018 Faktúra
86/2018 Objednávame u Vás dodanie drevených turistických známok - Vihorlatské múzeum Humenné No 761 /podľa grafiky z roku 2016/ v počte 150 ks v predpokladanej cene 188,-€. Ondruš a spol. s.r.o 0,00 € 04.07.2018 Objednávka
87/2018 Objednávame u Vás dodanie kovových odznakov živočíchov a rastlín takto: Drozd čierny, kačica divá, labuť veľká,orol skalný /letiaci/, rybárik riečny, bocian biely, včelárik zlatý, mlynárik žeruchový, šidlo obrovské, veverica stromová, babôčka admirálska, Slovenská ornitologická spoločnosť, birdLIFE Slovensko, 0,00 € 04.07.2018 Objednávka
DFB/18/0191 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 94,98 € 04.07.2018 Faktúra
27/2018 Zmluva o dielo - Hygienický kontajner do expozície ľudovej architektúry a bývania VIV-STAV Slovakia s.r.o. 0,00 € 03.07.2018 Zmluva
28/2018 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia architektpartner s.r.o. 0,00 € 03.07.2018 Zmluva
DFB/18/0189 Monitoring Net XMS 6/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 02.07.2018 Faktúra
DFB/18/0190 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 02.07.2018 Faktúra
DFB/18/0192 Za magnetky CAMEDIA, s.r.o. 120,00 € 02.07.2018 Faktúra
26/2018 Zmluva odielo - Bezberiérový prístup, výťah do expozícií DUTO MONT, s.r.o. 0,00 € 01.07.2018 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »