Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2778
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0395 Pracovná zdravotná služba 11/2017 PZS5, s.r.o. 41,50 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0396 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 593,60 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0397 Kamerové služby Instita 2017 Božena Kammerová, OTTO 80,00 € 04.12.2017 Faktúra
179/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre pracovníkov múzea na mesiac december 2017 v celkovom počte 400 ks á 4,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 01.12.2017 Objednávka
180/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Filter na masku 3M 6035P3- 2 pary/12,-€ pár, Filter na masku 3M 6055 A2 4/16,-€ pár, Ochranná kombinéza- 1 ks/48,70€, Farba na retušovanie Goldfinger-4 ks/9,50 ks, Corex 2009 500 ml-30 ks á 15,50 €, Šelak sv Barláš Dušan 0,00 € 01.12.2017 Objednávka
DFB/17/0393 Lišty s prislušenstvom do prír.expozícií Svietidla - Ing. J.Povazan 134,08 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0394 Reštaurátorsky materiál Barláš Dušan 649,28 € 01.12.2017 Faktúra
178/2017 Objednávame u Vás komplexnú dezinfekciu prírodovednej expozície v predpokladanej cene 266,-€ a dodanie Dezisan Profi 2 x 5 litrov, v predpokladanej cene 166,-€. Lekáreň Mária Humenné s.r.o 0,00 € 29.11.2017 Objednávka
DFB/17/0392 5. preddavok za Zbierku zákonov Poradca podnikatela, spol. s r.o. 60,00 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0386 Zákonné poistenie Octavia He968 AR Kooperatíva poisťovňa, a.s. 113,90 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/17/0387 Zákonné poistenie Gazelly Kooperatíva poisťovňa, a.s. 155,55 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/17/0389 Za žiarivky pre reštaurátora N-Terr, s.r.o. 24,89 € 27.11.2017 Faktúra
DFB/17/0388 Za vodné a stočné depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 92,15 € 24.11.2017 Faktúra
177/2017 Objednávame u Vás vykonanej pravidelnej ročnej revízie EZS v skanzene v predpokladanej cene do 390,-€ a doplnenie požiarnych detektorov v kostolíku v predpokladanej cene do 360,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
DFB/17/0385 Veľkoformátové fotografie na výstavu Import Shop, s.r.o. 849,96 € 23.11.2017 Faktúra
172/2017 Objednávame u Vás predplatné mesačníka Stratégie na rok 2018 v jednom výtlačku v cene 60,-€. MAFRA Slovakia, a.s. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
173/2017 Objednávame si prenájom štúdia na realizáciu projektu Spevom, hudbou, tancom - tvorivé dielne k výchove detí a mládeže k rusínskej kultúre v dňoch 10. a 16.12.2017 v sume 100,-€ za deň, spolu v sume 200,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
174/2017 Objednávame u Vás tlač propagačnej brožúrky Skanzeny Prešovského kraja v počte 700 ks á 0,90 €, v celkovej sume 630,-€. Carmen, rekl.- obch. agentúra 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
175/2017 Objednávame u Vás dodanie knihy: Měkkyši České a Slovenské republiky, autorov: Michala Horsáka a Lucie Juřičkovej v celkovej cene 60,35 €. Kníhkupectvo Littera 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
176/2017 Objednávame u Vás dodanie knihy - Pamätné izby - kultúrne krásy Slovenska v cene cca 14,-€. MADWIRE, s.r.o. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »