Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4175
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0034 Poistenie kaštieľa 06.03.2020-05.06.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0033 Poistenie skanzenu 06.03.2020 - 05.06.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0032 Poistenie zbierkového fondu 06.03.2020-04.06.2020 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 107,12 € 10.02.2020 Faktúra
10/2020 Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania k III. etape rekonštrukcie renesančného kaštieľa v Humennom v celkovej čiastke 2700 € TENDERTEAM, s.r.o. 2 700,00 € 07.02.2020 Objednávka
DFB/20/0029 Internet Access Bussines 01.02.2020-29.02.2020 SWAN, a.s. 48,00 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0030 Materiál na reštaurovanie a konzervovanie OGO, s.r.o. 552,44 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0022 Výkon funkcie TPO a BOZP za 01/2020 Zdenka Katanová 40,86 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0026 Hlasové služby 01/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0025 Hlasové služby 01/2020 Slovak Telekom, a.s. 29,16 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0024 Internetové služby VUCNET Slovak Telekom, a.s. 63,12 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0023 Tankovanie PHM do služobných aut Slovnaft, a.s. 77,62 € 05.02.2020 Faktúra
8/2020 Objednávame si u Vás materiál na účely reštaurovania a konzervovania: čisty grafit v prášku 100 g v predpoklad. cene 38,16 €, ohrievaciu dosku na enkaustiku 1 ks v predpokl. cene 300,38 €, hlinikové misky 3 ks (set) v predpokl. cene 35,83 €, teslica veľká OGO, s.r.o. 552,44 € 04.02.2020 Objednávka
9/2020 Objednávame si u Vás inzerát v Podvihorlatských novinách Karpatská kraslica/výzva v temíne od 10-16.02.2020. 11x8 cm, farba, str. 7. Predpokladaná cena 35 €. Lini Press s.r.o. 35,00 € 04.02.2020 Objednávka
DFB/20/0028 Za EE - skanzen, garáž a depozitár Východoslovenská energetika a.s. 798,27 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0020 Za EE - skanzen, garáž a depozitár01.01.2020-29.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 748,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0021 Ochrana objektu a vykonaný zásah 01/2020 ŠAFO SECURITY s.r.o. 211,80 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka PSDOMOV 58,80 € 31.01.2020 Faktúra
DFB/20/0018 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer, s.r.o. 89,00 € 31.01.2020 Faktúra
DFB/20/0019 Poplatok za potvrdenie CRE Slovenská komora exekútorov 6,60 € 31.01.2020 Faktúra
DFB/20/0016 Materiál - H/AMFO TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 88,16 € 31.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »