Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3367
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
137/2018 Objednávame u Vás spracovanie protipožiarného bezpečnostného riešenia stavby - Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - výťah v predpokladanej hodnote 150,- € Ing. Slavomír Demčák 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
138/2018 Objednávame u Vás opravu systému EZS - hlásenie poruchy EZS, oprava v predpokladanej cene 100 EUR. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
132/2018 Objednávame si u Vás identifikáciu a odstránenie chyby EPS - skrat "nula-zem" v predpokladanej sume 320,-€ Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
133/2018 - FPU Objednávame si u Vás tlač fotografií 33 ks, A3 na výstavu Fotografické horizonty v predpokladanej sume 110 EUR. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
DFB/18/0289 Výkon funkcie TPO, BOZP za 9/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0290 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0291 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0293 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 66,68 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0294 Poistenie kaštieľa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0295 Poistenie skanzenu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0296 Poistenie zbierkového fondu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0298 Urazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami Kooperatíva poisťovňa, a.s. 67,72 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0297 Zákonné poistné HE 357CA Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 113,36 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0288 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 240,02 € 04.10.2018 Faktúra
131/2018 Objednávame u Vás ukážky tvorba paličkovanej čipky počas akcie - Deň remesiel v skanzene dňa 03.10.2018 v sume 50,-€ Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 02.10.2018 Objednávka
DFB/18/0287 Monitoring Net XMS 9/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 01.10.2018 Faktúra
DFB/18/0286 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 361,98 € 01.10.2018 Faktúra
129/2018 Objednávame u Vás geodetické zameranie sond a spracovanie dokumentácie za rok 2018, Brekov 3 sondy, Jasenov 6 sond Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 28.09.2018 Objednávka
130/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac október 2018 v počte 590 ks á 4,-€, spolu za sumu 2360,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 28.09.2018 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »