Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0276 Pracovná zdravotná služba PZS5, s.r.o. 41,50 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0277 Výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 39,84 € 07.09.2017 Faktúra
123/2017 Objednávame u Vás zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2017 v celkovej čiastke do 10 000,-€. Na uvedené podujatie žiadame vystaviť zálohovú faktúru, po jeho ukončení vyhotovte faktúru s podrobným rozpisom nákladov a doložením kópii účtov Galéria Andrej Smolák 0,00 € 06.09.2017 Objednávka
DFB/17/0271 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 112,58 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0272 Záloha za EE Východoslovenská energetika a.s. 280,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0273 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 71,23 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0275 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0270 Kultrúrny program - Odkaz Dobrianskeho Rusínske zaujmové združenie 150,00 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0267 Poistenie motorového vozidla - havarijné Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 100,48 € 04.09.2017 Faktúra
DFB/17/0269 Za sieľky na okna do depozitára MAHAGON Ľubomír Boško 59,86 € 04.09.2017 Faktúra
DFB/17/0268 Nákup stravných lístkov Le Cheque Dejeuner, s.r.o 2 071,68 € 04.09.2017 Faktúra
120/2017 Objednávame u Vás kompletnú grafickú prípravu brožúry Skanzeny v Prešovskom kraji v cene do 850,-€. Mgr. Sergej Pančák W&A 0,00 € 30.08.2017 Objednávka
121/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac september 2017 v počte 520 ks á 4,-€. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 30.08.2017 Objednávka
122/2017 Objednávame si u Vás zabezpečenie kultúrneho programu pre účastníkov podujatia: Odkaz A.I. Dobrianskeho pre súčasnosť dňa 1.9.2017 v koncertnej sieni kaštieľa podľa požiadaviek organizátora v sume 150,-€. Rusínske zaujmové združenie 0,00 € 28.08.2017 Objednávka
DFB/17/0265 Vodné a stočné - depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 97,33 € 24.08.2017 Faktúra
DFB/17/0266 Propagačný materiál na podujatie - Odkaz A.I.Dobrianskeho Jozef Kozmon - KOLEGA 75,00 € 24.08.2017 Faktúra
117/2017 Objednávame u Vás zistenie poruchy a následnú opravu kosačky MTD. Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 0,00 € 23.08.2017 Objednávka
118/2017 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 23.08.2017 Objednávka
119/2017 Objednávame u Vás opravu ústredne EPS v skanzene. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 23.08.2017 Objednávka
116/2017 Objednávame si u Vás výrobu propagačných materiálov /plagáty, pozvánky/ na podujatie : Odkaz A.I. Dobrianskeho pre súčasnosť podľa požiadaviek organizátora v sume do 100,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 22.08.2017 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »