Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2200
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0353 Vodné, stočné a zrážková voda - depozit Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 103,64 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0354 Tepelná energia oktobér 2018 Humenská energetická spoločnosť 3 563,94 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0355 Za počítač ENTERSK, s.r.o. 865,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0356 Katalóg Insita 2018 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 615,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFB/18/0343 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 169,68 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0344 Za EE kaštieľ 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 395,50 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0346 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 44,89 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0350 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 121,55 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0342 Vykonanie procesu verej.obstarávania "Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa Ing Štefan Janko - BGS Konzult 1 150,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0349 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0347 Fakturujeme Vám za účinkovanie mužského speváckeho zboru RUSINIJA. Rusinija 150,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0348 Preprava zbierkového koča Autolanc, Juraj Lancos 78,24 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0351 Zhotovenie rámu na obraz Ján Fedič, Stolárstvo 80,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0345 Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 12 155,91 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0352 kultúrny program citarovej skupiny Fabotó 220,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0341 Zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Galéria Andrej Smolák 5 000,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFB/18/0335 Faktúrujeme Vám za dodanie občerstvenia pre kultúrne podujatie Multikultúrne múzeum - Dni Českej kultúry dňa 28.10.2018 Gaštanka s.r.o. 180,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0336 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0337 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0338 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 70,22 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0339 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 135,70 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0332 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0340 Propagácia podujatia Stretnutie kultúr v múzeu - Dni Českej kultúry. 1.Humenská a.s. 25,00 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0328 Výkon funkcie TPO, BOZP za 10/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0329 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 28,80 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0331 Za EE depozitár, skanzen, garáž Východoslovenská energetika a.s. 621,00 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0327 Monitoring Net XMS za 10/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 02.11.2018 Faktúra
DFK/18/0003 Hygienický kontajner do EĽAB. VIV-Stav Slovakia, s.r.o. 14 938,30 € 02.11.2018 Faktúra
DFB/18/0322 Tlač pozvánok a plagátov na podujatie Odkaz A. I. Dobrianského Jozef Kozmon - KOLEGA 50,00 € 29.10.2018 Faktúra
DFB/18/0323 Účinkovanie FS Chemlón a speváckych skupín Hačure a Bosoročka na podujatí Odkaz A. I. Dobrianského. Folklórny súbor Chemlon Humenné 500,00 € 29.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »