Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2708
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0070 Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2020 Zdenka Katanová 42,00 € 25.03.2020 Faktúra
DFB/20/0069 Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 601,64 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0066 Tankovanie PHM do služobných aut Slovnaft, a.s. 97,33 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0067 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 43,74 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0068 Tepelná energia za február 2020 Humenská energetická spoločnosť 6 843,56 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 Z prietokové ohrievače na teplu vodu do WC múzea NAY,a.s. 149,70 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Tlač katalógu Oľgy Buhajovej- 60 kusov Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 221,76 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0063 Pravné služby JUDr. Daniel Fink 143,78 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0062 Kultúrny program na vernisáž Oľga Buhajovej Súkromná základná umelecká škola Humenné 60,00 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0055 Za EE - skanzen, garáž a depozitár 01.02.2020-29.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. 915,15 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0061 Príprava výstavy Voda, kolíska... Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 13,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Členský preukaz Zväz múzeí na Slovensku 9,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0059 Hlasové služby 02/2020 Slovak Telekom, a.s. 66,68 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Hlasové služby 02/2020 Slovak Telekom, a.s. 30,18 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0056 VUCNET 02/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0053 Školenie - ročné zúčtovanie dane AUTOCONT s.r.o. 71,70 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0054 Kultúrny program na vernisáž H/AMFO Súkromná základná umelecká škola Humenné 60,00 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0052 Internet Access Bussines 01.03.2020-31.03.2020 SWAN, a.s. 48,00 € 05.03.2020 Faktúra
DFB/20/0051 Tlač pozvánok a plagátov-výstava KRASLICA WM Agentúra s.r.o 67,05 € 05.03.2020 Faktúra
DFB/20/0046 Monitoring NetXMS 02/2020 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0048 Odborná priehliadka a skúška - depozitár Syteli, spol. s r.o. 150,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0049 Tankovanie PHM do služobných aut Slovnaft, a.s. 47,23 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0047 Ochrana objektu 02/2020 ŠAFO SECURITY s.r.o. 177,60 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0050 Internet - oprava siete ATRIS, spol.s.r. Snina 1 299,95 € 04.03.2020 Faktúra
DFB/20/0045 Výkon funkcie TPO a BOZP za 02/2020 Zdenka Katanová 40,86 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0044 Prenájom propagačnej skrinky Mestské kultúrne stredisko Humenné 24,00 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0042 Tlač pozvánok a plagátov WM Agentúra s.r.o 33,11 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0043 Za časopis MÚZEUM 2020 Slovenské národné múzeum 11,44 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0041 Stravovanie poukážky 03/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 877,00 € 27.02.2020 Faktúra
DFB/20/0040 Odborná literatúra - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020 Regionálne vzdelávacie centrum 33,00 € 26.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »