Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 705
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
185/2017 Objednávame u Vás dodanie reklamných odnosných obalov v počte 40 ks, v predpokladanej cene do 35,-€. HALDY - PLUS, spol. s r.o 0,00 € 11.12.2017 Objednávka
184/2017 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás finálnu grafickú úpravu, sadzbu a tlač propagačného nástenného kalendára na rok 2018 v počte 400 ks v celkovej cene 1350,-€. Ing. Jaroslav Havrila - QINET 0,00 € 08.12.2017 Objednávka
183/2017 Objednávame u Vás tlač farebných strán a zviazanie 4 paré výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu na hrade Brekov 2017 v predpokladanej cene 120,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 07.12.2017 Objednávka
182/2017 Objednávame u Vás dodanie čistiacich a dezinfekčných potrieb podľa vlastného výberu a priloženého zoznamu. Dumiro, s.r.o. 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
181/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Termoska 2,5 l v cene 33,90/ 1 ks a termoska 2,2 l v cene 29,90 / 2 ks. Jozef MUĽ - NORMA potreby pre domácnosť 0,00 € 04.12.2017 Objednávka
179/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre pracovníkov múzea na mesiac december 2017 v celkovom počte 400 ks á 4,-€. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 01.12.2017 Objednávka
180/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Filter na masku 3M 6035P3- 2 pary/12,-€ pár, Filter na masku 3M 6055 A2 4/16,-€ pár, Ochranná kombinéza- 1 ks/48,70€, Farba na retušovanie Goldfinger-4 ks/9,50 ks, Corex 2009 500 ml-30 ks á 15,50 €, Šelak sv Barláš Dušan 0,00 € 01.12.2017 Objednávka
178/2017 Objednávame u Vás komplexnú dezinfekciu prírodovednej expozície v predpokladanej cene 266,-€ a dodanie Dezisan Profi 2 x 5 litrov, v predpokladanej cene 166,-€. Lekáreň Mária Humenné s.r.o 0,00 € 29.11.2017 Objednávka
177/2017 Objednávame u Vás vykonanej pravidelnej ročnej revízie EZS v skanzene v predpokladanej cene do 390,-€ a doplnenie požiarnych detektorov v kostolíku v predpokladanej cene do 360,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 23.11.2017 Objednávka
172/2017 Objednávame u Vás predplatné mesačníka Stratégie na rok 2018 v jednom výtlačku v cene 60,-€. MAFRA Slovakia, a.s. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
173/2017 Objednávame si prenájom štúdia na realizáciu projektu Spevom, hudbou, tancom - tvorivé dielne k výchove detí a mládeže k rusínskej kultúre v dňoch 10. a 16.12.2017 v sume 100,-€ za deň, spolu v sume 200,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
174/2017 Objednávame u Vás tlač propagačnej brožúrky Skanzeny Prešovského kraja v počte 700 ks á 0,90 €, v celkovej sume 630,-€. Carmen, rekl.- obch. agentúra 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
175/2017 Objednávame u Vás dodanie knihy: Měkkyši České a Slovenské republiky, autorov: Michala Horsáka a Lucie Juřičkovej v celkovej cene 60,35 €. Kníhkupectvo Littera 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
176/2017 Objednávame u Vás dodanie knihy - Pamätné izby - kultúrne krásy Slovenska v cene cca 14,-€. MADWIRE, s.r.o. 0,00 € 22.11.2017 Objednávka
169/2017 Objednávame u Vás geodetické zameranie archeologických sond na výskume hradov Jasenov a Brekov, ktoré budú súčasťou nálezových správ, v predpokladanej cene 750,-€. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
170/2017 Objednávame u Vás úradné meranie spotreby paliva a vydanie osvedčenia o úradnom meraní spotreby pre vozidlo Škoda Octavia EČ: HE 357 CA v predpokladanej cene 300,-€. Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
171/2017 Objednávame u Vás dodanie LED žiaroviek a trubíc s príslušenstvom do reštaurátorskej lampy LST 1 v predpokladanej cene do 25,-€. N-Terr, s.r.o. 0,00 € 20.11.2017 Objednávka
167/2017 V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás lišty a príslušenstvo ku doplneniu osvetľovacieho systému v prírodovednej expozícií v predpokladanej cene do 150,-€. Svietidla - Ing. J.Povazan 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
168/2017 Na základe cenovej ponuky č. 201700081 objednávame u Vás doplnenie PC siete , vrátane nastavenia zariadení v celkovej sume do 690,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 09.11.2017 Objednávka
166/2017 Objednávame u Vás preklad žiadosti na grant VÚB - Izba uhorských kráľov zo slovenského do anglického jazyka v predpokladanej cene 100,-€. Mgr. Slavka Pasteľáková 0,00 € 02.11.2017 Objednávka
165/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac november 2017 v počte 500 ks á 4,-€, spolu za sumu 2000,-€. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 31.10.2017 Objednávka
162/2017 Objednávame u Vás kontrolu a opravu bŕzd a prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorom vozidle Škoda Octavia HE 968 AR. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 30.10.2017 Objednávka
163/2017 Objednávame u Vás opravu vozidla GAZ - Gazelle HE 823 AX / vypínanie motora za jazdy/. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 30.10.2017 Objednávka
164/2017 Objednávame u Vás prezutie a vyváženie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia HE 357 CA. Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 0,00 € 30.10.2017 Objednávka
161/2017 Objednávame u Vás zhotovenie veľkoformatových fotografií KAPPA: A3 - 22 ks, A1 - 3 ks, v predpokladanej cene do 850,-€. Import Shop, s.r.o. 0,00 € 16.10.2017 Objednávka
160/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie hydrantov a hasiacich prístrojov v priestoroch múzea, skanzenu-EĽAaB a depozitu v predpokladanej cene do 400,-€. LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice 0,00 € 13.10.2017 Objednávka
159/2017 Objednávame u Vás výrobu a inštaláciu závesného výstavného systému na výstavy na chodbách a expozíciách múzea v celkovej sume 160,-€. Ján Fedič, Stolárstvo 0,00 € 12.10.2017 Objednávka
158/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie hydrantov a hasiacich prístrojov v priestoroch múzea, EĽAaB a depozitu v predpokladanej cene do 400,-€. Livonec, spol. s r.o. 0,00 € 11.10.2017 Objednávka
152/2017 ÚV Objednávame u Vás úpravu ľudových piesní na podujatie Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu - 40 piesní x 20,-€ za pieseň - v celkovej sume 800,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
153/2017 ÚV Objednávame si prenájom divadelnej sály na generálnu skúšku a 2 koncerty podujatia Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu dňa 13.10.2017 v celkovej sume 100,-/deň. Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »