Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 681
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
161/2017 Objednávame u Vás zhotovenie veľkoformatových fotografií KAPPA: A3 - 22 ks, A1 - 3 ks, v predpokladanej cene do 850,-€. Import Shop, s.r.o. 0,00 € 16.10.2017 Objednávka
160/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie hydrantov a hasiacich prístrojov v priestoroch múzea, skanzenu-EĽAaB a depozitu v predpokladanej cene do 400,-€. LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice 0,00 € 13.10.2017 Objednávka
159/2017 Objednávame u Vás výrobu a inštaláciu závesného výstavného systému na výstavy na chodbách a expozíciách múzea v celkovej sume 160,-€. Ján Fedič, Stolárstvo 0,00 € 12.10.2017 Objednávka
158/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie hydrantov a hasiacich prístrojov v priestoroch múzea, EĽAaB a depozitu v predpokladanej cene do 400,-€. Livonec, spol. s r.o. 0,00 € 11.10.2017 Objednávka
152/2017 ÚV Objednávame u Vás úpravu ľudových piesní na podujatie Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu - 40 piesní x 20,-€ za pieseň - v celkovej sume 800,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
153/2017 ÚV Objednávame si prenájom divadelnej sály na generálnu skúšku a 2 koncerty podujatia Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu dňa 13.10.2017 v celkovej sume 100,-/deň. Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
154/2017 ÚV Objednávame si prenájom hudobnej techniky na generálnu skúšku a 2 koncerty podujatia Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu dňa 13.10.2017 v celkovej sume 400,-€/deň. Súkromné centrum voľného času Ruthenia 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
155/2017 ÚV Objednávame si ozvučovacie služby /ozvučenie generálnej skúšky a 2 koncertov/na podujatie Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu dňa 13.10.2017 v celkovej sume 500,-€/deň. Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
156/2017 ÚV Objednávame si výrobu propagačných materiálov / plagáty, pozvánky, letáky/ na podujatie Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu - 400 ks á 0,50 € v celkovej sume 200,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
157/2017 Objednávame si podanie stravy pre účastníkov podujatia Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu dňa 13.10.2017 pre 60 osôb x 3,- € za obed, v celkovej sume 180,-€. Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 09.10.2017 Objednávka
145/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Toluen(riedidlo) - 18 litrov cca 38,-€, Lignofix I profi - 4 ks á 9,20=36,80 €. Barláš Dušan 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
146/2017 FPU Objednávame u Vás prepravu účastníkov KBGDaM dňa 06.10.2017 na trase Humenné - Medzilaborce - Humenné, vrátane stojného a dojazdu do Sniny v celkovej sume 150,-€. František Merga Motocentrum Snina 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
147/2017 FPU Objednávame u Vás ubytovanie pre 12 osôb - 5.10.2017 a podanie stravy 5.10.2017 - 6.10.2017 v celkovej sume do 630,-€. Hotelová akadémia 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
148/2017 FPU Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž výstavy KBGDaM dňa 5.10.2017 v priestoroch kaštieľa v celkovej sume 100,-€. Súkromná základná umelecká škola Humenné 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
149/2017 FPU Objednávame u Vás ubytovanie pre účastníkov KBGDaM 2017 dňa 5.10.2017 v sume 135,-€. AV+SV, s.r.o. 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
150/2017 FPU Objednávame u Vás tlač pozvánok, katalógov, pútačov a plagátov na KBGDaM nasledovne: Katalógy 450 ks - 1000,€, Plagáty 6 ks - 12,-€, Pozvánky 60 ks - 60,-€, Pútače 2 ks - 40,-€. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
151/2017 FPU Objednávame u Vás ubytovanie 11 osôb - účastníkov KBGDaM dňa 5.10.2017 v celkovej sume 176,-€. MURGES s.r.o. Milénium café a penzión, 0,00 € 03.10.2017 Objednávka
144/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac október 2017 v počte 560 ks á 4,-€. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 02.10.2017 Objednávka
142/2017-FPU Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 50,-€. TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 28.09.2017 Objednávka
143/2017-FPU Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa priloženého zoznamu do hodnoty 100 € na Karpatské bienále 2017 REPO, spol. s r.o. 0,00 € 28.09.2017 Objednávka
141/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 230,-€. TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 26.09.2017 Objednávka
140/2017 Objednávame u Vás kultúrny program na oslavy oslobodenia obce Kalinov na deň 23.9.2017 v celkovej sume 1 000,-€. Obecný úrad Kalinov 0,00 € 22.09.2017 Objednávka
139/2017 Objednávame u Vás ukážky a lektorovanie - paličkovaná čipka na Dni tradičných remesiel dňa 25.9.2017 v skanzene v sume 60,-€. Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 21.09.2017 Objednávka
136/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa výberu: sada skrutkovačov-1 ks, Prachovka 3 ks, Handra 2 ks, Utierka 3 ks, Metla 1 ks, Hrable drevené 1 ks, Kladivo murárske 1 ks, Lopata Alu 1 ks, Vidly 4-zubé l ks, Kelňa 1 ks, všetko v cene do 41,-€. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
137/2017 V zmysle Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás prevedenie revízií a vypracovanie revíznych správ elektroinštalácie a bleskozvodu na budove depozitu múza v celkovej cene 340,-€. Ing. František Felc 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
138/2017 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás revíziu a nastavenie kamerového systému v okolí kaštieľa v cene 230,-€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 19.09.2017 Objednávka
130/2017-ÚV Objednávame si účinkovanie Ľudovej hudby Sokolej na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod. Suma za účinkovanie 600,-€. Súkromné centrum voľného času Ruthenia 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
131/2017-ÚV Objednávame si nájom zvukovej techniky na dni 15. - 16. 9. 2017 na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti. Suma za nájom 100,-€ x 2 dni = 200,-€. Ľudová hudba Sokolej 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
132/2017-ÚV Objednávame si prepravu účastníkov 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti zo Sniny do Humenného a späť v sume 100,-€. Autobus pristaviť dňa 16.9.2017 o 11.30 hod. ku MsKS Snina pre FS Šiňavu, cestou vziať spevácku skupinu z Kamenice nad Cirochou a SAD Humenné 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
133/2017-ÚV Objednávame si prepravu účastníkov 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti zo Sniny do Humenného a späť v sume 100,-€. Autobus pristaviť dňa 16.9.2017 o 14.00 hod. ku SPŠS Snina pre Folklórny súbor Vihorlat Snina. SAD Humenné 0,00 € 13.09.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »