Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 294
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
24/2020 ZMLUVA O DIELO - Kompletná prípravu a tlač katalógu Výtvarné spektrum 2020 Aureus reklamno-obchodná agentúra C.o. spol. s r.o. 0,00 € 26.06.2020 Zmluva
22/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-5245 2019-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 24.06.2020 Zmluva
17/2020 Dodatok č. 21.1.2020 Slovenské múzeum ochrany príroda a jaskyniarstva 0,00 € 19.06.2020 Zmluva
14/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2964/2020/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 09.06.2020 Zmluva
15/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2357/2020-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 09.06.2020 Zmluva
13/2020 Poistná zmluva poistenia majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovfia, a.s. 0,00 € 04.06.2020 Zmluva
23/2020 Zmluva na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 04.06.2020 Zmluva
18/2020 Licenčná zmluva č. F41/20 CBS spol. s r.o. 0,00 € 03.06.2020 Zmluva
20/2020 Zmluva o výpožičke č. 02/2020 Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 28.05.2020 Zmluva
12/2020 Zmluva o výpožičke - SNM-MRK-ZOV-2020492 Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 0,00 € 27.05.2020 Zmluva
21/2020 Zmluva o výpožičke Slovenské nrárodné múzeum - Múzeum rusinskej kultúry v Prešove 0,00 € 27.05.2020 Zmluva
11/2020 Zmluva o dielo Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR 0,00 € 22.05.2020 Zmluva
10/2020 Zmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumu Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 28.04.2020 Zmluva
16/2020 Zmluva o výpožičke výstavy Voda, kolíska života a prameň zdravia 21/202 Slovenské múzeum ochrany príroda a jaskyniarstva 0,00 € 05.03.2020 Zmluva
7/2020 Zmluva o dielo AUREUS, reklamno-obchodná agentúra C.o., spol s r.o. 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
8/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-01019 Fond na podporu umenia 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
6/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 18.02.2020 Zmluva
05/2020 Zmluva č. 61/2020 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2020 Zmluva
03/2020 Dohoda číslo: 20/35/51A2/1 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
04/2020 Dohoda číslo: 20/035/054/2 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
02/2020 Dohoda o užívaní nebytových priestorov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
01/2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. 434 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho Technické služby mesta Humenné 0,00 € 20.01.2020 Zmluva
19/2020 Zmluva o výpožičke č. 2020/01 Muzeum Vojtecha Lofflera 0,00 € 20.01.2020 Zmluva
94/2019 Odstúpenie od zmluy č. 40280366 uzavretej dňa 15.5.2008 - oznámenie Softip, a.s. 0,00 € 19.12.2019 Zmluva
93/2019 Rámcová dohoda č. Z201937448_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
96/2019 Zmluva o dielo Roman Vorreiter PRINTMEDIA 0,00 € 11.12.2019 Zmluva
92/2019 Zmluva o dielo - Milan Mrázek Elektrotechnol Milan Mrázek Elektrotechnol 0,00 € 29.11.2019 Zmluva
91/2019 ZMLUVA O DIELO CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
90/2019 Zmluva na krátkodobý prenájom CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
95/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s. 0,00 € 07.11.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »