Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 178
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
19/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-522-14793 Fond na podporu umenia 0,00 € 06.06.2018 Zmluva
18/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-542-03331 Fond na podporu umenia 0,00 € 31.05.2018 Zmluva
15/2018 Zmluva č. 449/2018 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
16/2018 Zmluva č. 450/2018 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
17/2018 Zmluva č. KRN18/032 o prenájme Estrádnej sály Mestské kultúrne stredisko 0,00 € 18.05.2018 Zmluva
13/2018 Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o poskytovaní IT monitoringu ARTIS,spol. s r.o. 0,00 € 05.04.2018 Zmluva
14/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-453-01683 Fond na podporu umenia 0,00 € 27.03.2018 Zmluva
12/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu - MK-4019/2018/3.2 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 09.03.2018 Zmluva
11/2018 Zmluva o výpožičke č. 3/2018-STM Slovenské technické múzeum 0,00 € 15.02.2018 Zmluva
10/2018 Zmluva č. 62/2018 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
7/2018 Rámcová zmluva o poskytovaní IT monitoringu ATRIS, spol. s r.o. Snina 0,00 € 02.02.2018 Zmluva
4/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010682 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
5/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010683 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
6/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010684 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
3/2018 Zmluva o dielo 1/2018 - Prehľadový kamerový systém ARTIS, spol. s r.o. 0,00 € 11.01.2018 Zmluva
8/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva poskytnutí grantu Ndácia VÚB 0,00 € 05.01.2018 Zmluva
2/2018 Zluvao dielo č. 01/2018 - Reštaurovanie obrazov, malieb na plátne a drevených podložkách - Izba uhorských kráľov (severná stena), akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 04.01.2018 Zmluva
27/2017 Zmluva č. KRN17/043 o prenájme divadelnej sály Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
28/2017 Zmluva č. KRN17/098 o prenájme divadelnej sály Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
26/2017 Zmluva o vytvorení a použití diela č. 1/2017 doc. Vladimír Marušin, ArtD. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
25/2017 Zmluva č. KRN17/080 o prenájme divadelnej sály Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 13.10.2017 Zmluva
22/2017 Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 0,00 € 05.10.2017 Zmluva
23/2017 Dodatok č.1 k zmluve na kratkodobý prenájom priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 04.10.2017 Zmluva
21/2017 Zmluva 811/2017 na krátkodobý prenájom priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 26.09.2017 Zmluva
19/2017 Zmluva 19/09/2017 o vykonaní diela Roming Slovakia, s.r.o. 0,00 € 22.09.2017 Zmluva
18/2017 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 VIHM Ing. Milan Šoka 0,00 € 13.09.2017 Zmluva
20/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-54204432 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.09.2017 Zmluva
12/2017 Dohoda č. 27/2017/54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »