Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 218
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
59/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-542-03103 Fond na podporu umenia 0,00 € 20.07.2019 Zmluva
58/2019 Zmluva o dielo - archeologický výskum - Kláštor františkánov v Humennom Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 17.07.2019 Zmluva
55/2019 Poiskka č.: 6 824 518 790 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
56/2019 Poiskka č.: 6 824 518 854 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
57/2019 Poiskka č.: 6 824 518 897 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
52/2019 Zmluva o dielo na vykonanie arch. výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 01.07.2019 Zmluva
54/2019 Zmluva č. KRN19/039 Mestské kultúrne stredisko 0,00 € 19.06.2019 Zmluva
53/2019 Zmluva o dielo na vykonanie arch. výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 10.06.2019 Zmluva
51/2019 Zmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 30.05.2019 Zmluva
46/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s., 0,00 € 21.05.2019 Zmluva
47/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-4114/2019/3.2 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 21.05.2019 Zmluva
49/2019 Zmluva o dielo 2 - ATRIS, spol. s r.o. ATRIS, spol. s r.o. 0,00 € 17.05.2019 Zmluva
50/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01080 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.04.2019 Zmluva
45/2019 SERVISNÁ ZMLUVA č. 2019-02-01 lng. Jozef Kaiuch - LIFTKAN 0,00 € 29.03.2019 Zmluva
44/2019 Zmluva na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
42/2019 Dohoda č. 19/35/050/2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 27.02.2019 Zmluva
43/2019 Zmluva so ZM na Slovensku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 12.02.2019 Zmluva
41/2019 Dohoda č. 19/35/50J/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
40/2018 Zmluva o dielo č. D3/30/2018 Metrostav a.s. 0,00 € 21.12.2018 Zmluva
39/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MkSR na rok 2018 č.: MK-4121/2018/1.6 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
38/2018 Kúpna zmluva č. 08/2018 Mária Vargovičová 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
36/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 14.4.2014 Lesy Schytr, s.r.o. 0,00 € 12.10.2018 Zmluva
32/2018 Zmluva ospolupráci Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Humenné 0,00 € 17.09.2018 Zmluva
35/2018 Zmluva o používaní ESEZ 4G Slovenské národné múzeum 0,00 € 13.09.2018 Zmluva
37/2018 Kúpna zmluva č. 06/2018 František Hrubovský 0,00 € 30.08.2018 Zmluva
34/2018 Zmluva o dielo z 28. augusta 2018 akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 28.08.2018 Zmluva
31/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z310 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 15.08.2018 Zmluva
32/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z311 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 15.08.2018 Zmluva
30/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z309 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 08.08.2018 Zmluva
29/2018 Zmluva o dielo - archeologický výskum Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 »