Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 204
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
45/2019 SERVISNÁ ZMLUVA č. 2019-02-01 lng. Jozef Kaiuch - LIFTKAN 0,00 € 29.03.2019 Zmluva
44/2019 Zmluva na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
42/2019 Dohoda č. 19/35/050/2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 27.02.2019 Zmluva
43/2019 Zmluva so ZM na Slovensku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 12.02.2019 Zmluva
41/2019 Dohoda č. 19/35/50J/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
40/2018 Zmluva o dielo č. D3/30/2018 Metrostav a.s. 0,00 € 21.12.2018 Zmluva
39/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MkSR na rok 2018 č.: MK-4121/2018/1.6 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
38/2018 Kúpna zmluva č. 08/2018 Mária Vargovičová 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
36/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov z 14.4.2014 Lesy Schytr, s.r.o. 0,00 € 12.10.2018 Zmluva
32/2018 Zmluva ospolupráci Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Humenné 0,00 € 17.09.2018 Zmluva
35/2018 Zmluva o používaní ESEZ 4G Slovenské národné múzeum 0,00 € 13.09.2018 Zmluva
37/2018 Kúpna zmluva č. 06/2018 František Hrubovský 0,00 € 30.08.2018 Zmluva
34/2018 Zmluva o dielo z 28. augusta 2018 akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 28.08.2018 Zmluva
31/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z310 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 15.08.2018 Zmluva
32/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z311 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 15.08.2018 Zmluva
30/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z309 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 08.08.2018 Zmluva
29/2018 Zmluva o dielo - archeologický výskum Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
27/2018 Zmluva o dielo - Hygienický kontajner do expozície ľudovej architektúry a bývania VIV-STAV Slovakia s.r.o. 0,00 € 03.07.2018 Zmluva
28/2018 Zmluva o dielo - projektová dokumentácia architektpartner s.r.o. 0,00 € 03.07.2018 Zmluva
26/2018 Zmluva odielo - Bezberiérový prístup, výťah do expozícií DUTO MONT, s.r.o. 0,00 € 01.07.2018 Zmluva
22/2018 Zmluva o spolupráci Humenská zberateľská spoločnosť 0,00 € 29.06.2018 Zmluva
24/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Národné osvetové centrum 0,00 € 28.06.2018 Zmluva
23/2018 Zmluva o spolupráci Národné osvetové centrum 0,00 € 26.06.2018 Zmluva
20/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Čo nám ostalo... Fond na podporu umenia 0,00 € 13.06.2018 Zmluva
21/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - INSITA Fond na podporu umenia 0,00 € 13.06.2018 Zmluva
19/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-522-14793 Fond na podporu umenia 0,00 € 06.06.2018 Zmluva
18/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-542-03331 Fond na podporu umenia 0,00 € 31.05.2018 Zmluva
25/2018 Zmluva o dielo - Archeologický výskum zrúcaniny hradu Jasenov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 31.05.2018 Zmluva
15/2018 Zmluva č. 449/2018 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
16/2018 Zmluva č. 450/2018 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 »