Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 249
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
73/2019 Dohoda č. 19/35/051/89 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
74/2019 Zmluva o dielo - Martin Kutný, akademický sochár Martin Kutný, akademický sochár 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
72/2019 Zmluva č. 855/2019 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov Mesto Humenne 0,00 € 23.08.2019 Zmluva
70/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo MK-3567/2019/1.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 20.08.2019 Zmluva
71/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01924 Fond na podporu umenia 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
67/2019 Poistenie AUTO PLUS, poistka číslo 6 482 956 386 / verzia 2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
66/2019 Poistenie AUTO PLUS, poistka číslo 6 482 964 132 / verzia 2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
68/2019 Zmluva o spolupráci Humenská zberateľská spoločnosť 0,00 € 12.08.2019 Zmluva
61/2019 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb ŠAFO SECURITY s.r.o. 0,00 € 30.07.2019 Zmluva
60/2019 Dodatok č. 1 z zmluve o dielo zo dňa 21.12.2018 Metrostav a.s. - org. zložka Bratislava, 0,00 € 26.07.2019 Zmluva
62/2019 Dodatok k zmluve na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 24.07.2019 Zmluva
69/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-522-04857 Fond na podporu umenia 0,00 € 19.07.2019 Zmluva
58/2019 Zmluva o dielo - archeologický výskum - Kláštor františkánov v Humennom Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 17.07.2019 Zmluva
64/2019 Zmluva č. 7092019 o poskytnutí dotácie Mesto Humenné 0,00 € 10.07.2019 Zmluva
55/2019 Poiskka č.: 6 824 518 790 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
56/2019 Poiskka č.: 6 824 518 854 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
57/2019 Poiskka č.: 6 824 518 897 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
52/2019 Zmluva o dielo na vykonanie arch. výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 01.07.2019 Zmluva
59/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-542-03103 Fond na podporu umenia 0,00 € 20.06.2019 Zmluva
54/2019 Zmluva č. KRN19/039 Mestské kultúrne stredisko 0,00 € 19.06.2019 Zmluva
53/0/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-420-03515 Fond na podporu umenia 0,00 € 11.06.2019 Zmluva
53/2019 Zmluva o dielo na vykonanie arch. výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 10.06.2019 Zmluva
63/2019 Zmluva o spolupráci Národné osvetové centrum Národné osvetové centrum 0,00 € 06.06.2019 Zmluva
51/2019 Zmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 30.05.2019 Zmluva
46/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s., 0,00 € 21.05.2019 Zmluva
47/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-4114/2019/3.2 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 21.05.2019 Zmluva
49/2019 Zmluva o dielo 2 - ATRIS, spol. s r.o. ATRIS, spol. s r.o. 0,00 € 17.05.2019 Zmluva
50/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01080 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.04.2019 Zmluva
65/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01924 Fond na podporu umenia 0,00 € 17.04.2019 Zmluva
45/2019 SERVISNÁ ZMLUVA č. 2019-02-01 lng. Jozef Kaiuch - LIFTKAN 0,00 € 29.03.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »