Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 277
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
5/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 18.02.2020 Zmluva
04/2020 Zmluva č. 61/2020 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2020 Zmluva
03/2020 Dohoda číslo: 20/35/51A2/1 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
04/2020 Dohoda číslo: 20/035/054/2 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
02/2020 Dohoda o užívaní nebytových priestorov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
01/2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. 434 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho Technické služby mesta Humenné 0,00 € 20.01.2020 Zmluva
94/2019 Odstúpenie od zmluy č. 40280366 uzavretej dňa 15.5.2008 - oznámenie Softip, a.s. 0,00 € 19.12.2019 Zmluva
93/2019 Rámcová dohoda č. Z201937448_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
96/2019 Zmluva o dielo Roman Vorreiter PRINTMEDIA 0,00 € 11.12.2019 Zmluva
92/2019 Zmluva o dielo - Milan Mrázek Elektrotechnol Milan Mrázek Elektrotechnol 0,00 € 29.11.2019 Zmluva
91/2019 ZMLUVA O DIELO CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
90/2019 Zmluva na krátkodobý prenájom CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
95/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s. 0,00 € 07.11.2019 Zmluva
88/2019 Kúpna zmluva č. 08/2019 Milan Mrázek 0,00 € 24.10.2019 Zmluva
89/2019 Kúpna zmluva č. 09/2019 František Hrubovský 0,00 € 16.10.2019 Zmluva
80/2019 Licenčná zmluva č. 812/2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 0,00 € 02.10.2019 Zmluva
78/2019 Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov Oblastný výbor Slovensk6ho zväzu chovateľov 0,00 € 25.09.2019 Zmluva
75/2019 Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov Prešovské kultúrne a spoločenské združenie 0,00 € 16.09.2019 Zmluva
73/2019 Dohoda č. 19/35/051/89 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 04.09.2019 Zmluva
74/2019 Zmluva o dielo - Martin Kutný, akademický sochár Martin Kutný, akademický sochár 0,00 € 03.09.2019 Zmluva
72/2019 Zmluva č. 855/2019 o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 92/2008 v znení zmien a doplnkov Mesto Humenne 0,00 € 23.08.2019 Zmluva
70/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo MK-3567/2019/1.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 20.08.2019 Zmluva
79/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 14. apríla 2014 Lesy Schytra, s.r.o. 0,00 € 20.08.2019 Zmluva
71/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01924 Fond na podporu umenia 0,00 € 19.08.2019 Zmluva
67/2019 Poistenie AUTO PLUS, poistka číslo 6 482 956 386 / verzia 2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
66/2019 Poistenie AUTO PLUS, poistka číslo 6 482 964 132 / verzia 2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
85/2019 Kúpna zmluva č. 05/2019 Mária Vargovičová 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
86/201 Kúpna zmluva č. 06/201 Mgr. Júlia Šafranová 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
87/2019 Kúpna zmluva č. 07/2019 Ing. Juraj Pida 0,00 € 13.08.2019 Zmluva
68/2019 Zmluva o spolupráci Humenská zberateľská spoločnosť 0,00 € 12.08.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »