Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 170
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
11/2018 Zmluva o výpožičke č. 3/2018-STM Slovenské technické múzeum 0,00 € 15.02.2018 Zmluva
10/2018 Zmluva č. 62/2018 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
7/2018 Rámcová zmluva o poskytovaní IT monitoringu ATRIS, spol. s r.o. Snina 0,00 € 02.02.2018 Zmluva
4/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010682 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
5/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010683 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
6/2018 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu... 4419010684 Komunálna poisťovňa 0,00 € 23.01.2018 Zmluva
3/2018 Zmluva o dielo 1/2018 - Prehľadový kamerový systém ARTIS, spol. s r.o. 0,00 € 11.01.2018 Zmluva
8/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
9/2018 Zmluva o vytvorení a použití autorského diela Miroslav Kerekanič 0,00 € 10.01.2018 Zmluva
1/2018 Zmluva poskytnutí grantu Ndácia VÚB 0,00 € 05.01.2018 Zmluva
2/2018 Zluvao dielo č. 01/2018 - Reštaurovanie obrazov, malieb na plátne a drevených podložkách - Izba uhorských kráľov (severná stena), akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 04.01.2018 Zmluva
27/2017 Zmluva č. KRN17/043 o prenájme divadelnej sály Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
28/2017 Zmluva č. KRN17/098 o prenájme divadelnej sály Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 13.12.2017 Zmluva
26/2017 Zmluva o vytvorení a použití diela č. 1/2017 doc. Vladimír Marušin, ArtD. 0,00 € 21.11.2017 Zmluva
25/2017 Zmluva č. KRN17/080 o prenájme divadelnej sály Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 13.10.2017 Zmluva
22/2017 Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 0,00 € 05.10.2017 Zmluva
23/2017 Dodatok č.1 k zmluve na kratkodobý prenájom priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 04.10.2017 Zmluva
21/2017 Zmluva 811/2017 na krátkodobý prenájom priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 26.09.2017 Zmluva
19/2017 Zmluva 19/09/2017 o vykonaní diela Roming Slovakia, s.r.o. 0,00 € 22.09.2017 Zmluva
18/2017 Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk č. 2017 VIHM Ing. Milan Šoka 0,00 € 13.09.2017 Zmluva
20/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-54204432 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.09.2017 Zmluva
12/2017 Dohoda č. 27/2017/54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
13/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-01878 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
14/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03648 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
15/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-04191 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
8/2017 Zmluva o dielo - Vykonanie sondážneho archeologického výskumu -hrad Jasenov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
16/2017 Zmluva č. 467/2017 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
17/2017 Zmluve č. 468/2017 o poskytnutí dotácia Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
9/2017 Zmluva č. 259/2017 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 08.06.2017 Zmluva
10/2017 Zmluva č. 260/2017 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 08.06.2017 Zmluva
1 2 3 4 5 6 »