Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 148
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
12/2017 Dohoda č. 27/2017/54-PZ o poskytnutí finančných príspevkov Úrad práce, soc. vecí a rodiny Humenné 0,00 € 27.06.2017 Zmluva
13/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-01878 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
14/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03648 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
15/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-04191 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
8/2017 Zmluva o dielo - Vykonanie sondážneho archeologického výskumu -hrad Jasenov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
16/2017 Zmluva č. 467/2017 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
17/2017 Zmluve č. 468/2017 o poskytnutí dotácia Mesto Humenne 0,00 € 12.06.2017 Zmluva
9/2017 Zmluva č. 259/2017 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 08.06.2017 Zmluva
10/2017 Zmluva č. 260/2017 o poskytnutí dotácie Mesto Humenne 0,00 € 08.06.2017 Zmluva
11/2017 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI - INSITA Národné osvetové centrum 0,00 € 05.06.2017 Zmluva
7/2017 Zmluva o poskytnutí prostriedkov z dotácie rozpočtu MK-4195/2017/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 30.05.2017 Zmluva
6/2017 ZMLUVA O DIELO na vykonanie archeologického výskumu - hrad Brekov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 29.05.2017 Zmluva
5/2017 Zmluva o dielo - Vykonanie archeologického výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 10.04.2017 Zmluva
4/2017 Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov Univerzitná knižnica v Bratislave 0,00 € 27.03.2017 Zmluva
3/2017 Dodatok č. 1 k dohode č. 16/35/050/26 Urad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 20.02.2017 Zmluva
2/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SWAN, a.s. 0,00 € 20.01.2017 Zmluva
1/2017 Kúpna zmluva č.Z201649367_Z Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 04.01.2017 Zmluva
34/2016 Dohoda č.16/35/050/26 Urad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 23.12.2016 Zmluva
32/2016 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 13.12.2016 Zmluva
33/2016 Flotilová poistná zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 0,00 € 13.12.2016 Zmluva
31/2016 Poistná zmluva číslo: 6004410125 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 07.12.2016 Zmluva
29/2016 Kúpna zmluva č. Z201642556_Z Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 0,00 € 30.11.2016 Zmluva
30/2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-623-04338 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.11.2016 Zmluva
28/2016 ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. § 536 až § 565 a príslušných ustanovení všeobecnej časti Martin Kutný, akademický sochár 0,00 € 21.11.2016 Zmluva
27/2016 Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ATRIS, spol. s r.o. Snina 0,00 € 18.11.2016 Zmluva
24/2016 ZMLUVA O DIELO Č. 02/2016 akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 12.10.2016 Zmluva
26/2016 Dodatok k zmluve - Výtvarné spektrum 2016 Rada fondu na podporu umenia 0,00 € 30.09.2016 Zmluva
25/2016 Dodatok k zmluve - Insita 2016 Rada fondu na podporu umenia 0,00 € 28.09.2016 Zmluva
23/2016 Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 19.09.2016 Zmluva
22/2016 Poistná zmluva č.6004410119 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 25.08.2016 Zmluva
1 2 3 4 5 »