Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
33/2020 DODATOK 1 K POISTNEJ ZMLUVE č. 11-4-16860 Union poisťovňa, a. s. 0,00 € 18.09.2020 Zmluva
31/2020 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 22.05.2020 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR 0,00 € 09.09.2020 Zmluva
32/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-410-02081 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 3 000,00 € 13.08.2020 Zmluva
29/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s. 0,00 € 22.07.2020 Zmluva
28/2020 Zmluva o prevode správy majetku PSK Obchodná akadémia 0,00 € 14.07.2020 Zmluva
30/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-230-00826 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 7 000,00 € 02.07.2020 Zmluva
26/2020 Zmluva o dielo č. 01/2020 akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor 0,00 € 01.07.2020 Zmluva
27/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-542-03172 Fond na podporu umenia 0,00 € 01.07.2020 Zmluva
25/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskyt. fin. prostr. č. 20-451-O1300 Fond na podporu umenia 0,00 € 29.06.2020 Zmluva
24/2020 ZMLUVA O DIELO - Kompletná prípravu a tlač katalógu Výtvarné spektrum 2020 Aureus reklamno-obchodná agentúra C.o. spol. s r.o. 0,00 € 26.06.2020 Zmluva
22/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-5245 2019-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 24.06.2020 Zmluva
17/2020 Dodatok č. 21.1.2020 Slovenské múzeum ochrany príroda a jaskyniarstva 0,00 € 19.06.2020 Zmluva
14/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2964/2020/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 09.06.2020 Zmluva
15/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie MK-2357/2020-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 09.06.2020 Zmluva
13/2020 Poistná zmluva poistenia majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovfia, a.s. 0,00 € 04.06.2020 Zmluva
23/2020 Zmluva na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 04.06.2020 Zmluva
21/2020 ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU architektpartner s.r.o. 0,00 € 04.06.2020 Zmluva
18/2020 Licenčná zmluva č. F41/20 CBS spol. s r.o. 0,00 € 03.06.2020 Zmluva
20/2020 Zmluva o výpožičke č. 02/2020 Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 28.05.2020 Zmluva
12/2020 Zmluva o výpožičke - SNM-MRK-ZOV-2020492 Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove 0,00 € 27.05.2020 Zmluva
11/2020 Zmluva o dielo Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR 0,00 € 22.05.2020 Zmluva
10/2020 Zmluva o dielo na vykonanie archeologického výskumu Združenie za záchranu Brekovského hradu 0,00 € 28.04.2020 Zmluva
16/2020 Zmluva o výpožičke výstavy Voda, kolíska života a prameň zdravia 21/202 Slovenské múzeum ochrany príroda a jaskyniarstva 0,00 € 05.03.2020 Zmluva
7/2020 Zmluva o dielo AUREUS, reklamno-obchodná agentúra C.o., spol s r.o. 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
8/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-452-01019 Fond na podporu umenia 0,00 € 28.02.2020 Zmluva
6/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 18.02.2020 Zmluva
05/2020 Zmluva č. 61/2020 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2020 Zmluva
03/2020 Dohoda číslo: 20/35/51A2/1 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
04/2020 Dohoda číslo: 20/035/054/2 o poskytnutí finančného príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 29.01.2020 Zmluva
02/2020 Dohoda o užívaní nebytových priestorov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 28.01.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »