Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 73
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
183 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 22.12.2020 Zmluva
184 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 22.12.2020 Zmluva
181 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1131126 Energie2, a.s. 0,00 € 08.12.2020 Zmluva
177 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1131126 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. 0,00 € 24.11.2020 Zmluva
176 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 11-4-16824 Union poisťovňa, a.s. 549,22 € 11.11.2020 Zmluva
171 Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku č. 11416850 Union poisťovňa, a.s. 973,88 € 28.09.2020 Zmluva
165 Kúpna zmluva č. 130181 MIELE s.r.o. 10 550,40 € 16.06.2020 Zmluva
163 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, a.s. 4 032,36 € 20.03.2020 Zmluva
162 Zmluva o dielo č. 1/2/2020 VTZ CONTROL s.r.o. 620,00 € 03.02.2020 Zmluva
159 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, s.s. 512,50 € 24.01.2020 Zmluva
160 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Union poisťovňa, s.s. 624,16 € 24.01.2020 Zmluva
157 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Union poisťovňa, s.s. 1 655,88 € 22.01.2020 Zmluva
158 Havarijné poistenie motorových vozidiel Union poisťovňa, s.s. 5 300,00 € 22.01.2020 Zmluva
155 Dodatok k zmluve o poskytovaqní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a. s. 0,00 € 21.01.2020 Zmluva
156 Dodatok k zmluve o poskytovaqní verejných služieb - balík služieb Slovak Telecom, a. s. 0,00 € 21.01.2020 Zmluva
161 Kolektívna zmluva na rok 2020 Základná odborová organizácia Zariadenia sociálnych služieb Egídius 0,00 € 23.12.2019 Zmluva
153 Dohoda o zapožičaní a odbere Dávkovacieho zariadenia pre kuchyňu Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
149 Zmluva o nájme nebytových priestorov BARDTERM, s.r.o. 71,81 € 17.09.2019 Zmluva
144 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Balsam SK s.r.o. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
141 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. Bratislava 0,00 € 31.07.2019 Zmluva
139 Zmluva o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. Bratislava 0,00 € 01.07.2019 Zmluva
140 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 01.07.2019 Zmluva
137 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zariadenie sociálnych služieb Egídius 1 428,57 € 17.05.2019 Zmluva
134 Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Prešovský samosprávny kraj 1 428,57 € 10.05.2019 Zmluva
133 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a. s. 0,00 € 08.04.2019 Zmluva
128 Dodatok k zmluve č. R2102 OTIS Výťahy, s.r.o. 69,65 € 20.03.2019 Zmluva
121 Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/15/02/2019/01/AKA VaV Akademy, s.r.o. 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
116 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020267 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
117 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020266 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
118 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020265 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
1 2 3 »