Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 57
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
153 Dohoda o zapožičaní a odbere Dávkovacieho zariadenia pre kuchyňu Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 0,00 € 20.11.2019 Zmluva
149 Zmluva o nájme nebytových priestorov BARDTERM, s.r.o. 71,81 € 17.09.2019 Zmluva
144 Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Balsam SK s.r.o. 0,00 € 13.09.2019 Zmluva
141 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. Bratislava 0,00 € 31.07.2019 Zmluva
139 Zmluva o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. Bratislava 0,00 € 01.07.2019 Zmluva
140 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 01.07.2019 Zmluva
137 Zmluva o nájme hnuteľných vecí Zariadenie sociálnych služieb Egídius 1 428,57 € 17.05.2019 Zmluva
134 Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Prešovský samosprávny kraj 1 428,57 € 10.05.2019 Zmluva
133 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a. s. 0,00 € 08.04.2019 Zmluva
128 Dodatok k zmluve č. R2102 OTIS Výťahy, s.r.o. 69,65 € 20.03.2019 Zmluva
121 Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/15/02/2019/01/AKA VaV Akademy, s.r.o. 0,00 € 15.02.2019 Zmluva
116 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020267 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
117 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020266 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
118 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020265 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
119 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2659020264 Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
112 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kooperatíva poisťovňa, a.s. 89,00 € 07.01.2019 Zmluva
113 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kooperatíva poisťovňa, a.s. 159,00 € 07.01.2019 Zmluva
114 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kooperatíva poisťovňa, a.s. 159,00 € 07.01.2019 Zmluva
115 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Kooperatíva poisťovňa, a.s. 159,00 € 07.01.2019 Zmluva
111 Kolektívna zmluva na rok 2019 Základná odborová organizácia Zariadenia sociálnych služieb Egídius 0,00 € 21.12.2018 Zmluva
106 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 0,00 € 13.11.2018 Zmluva
108 Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti EPS ELPOS s.r.o. 948,00 € 12.11.2018 Zmluva
90 ZMLUVA O DIELO ČÍSLO: SK-2018-Z223 dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 13.08.2018 Zmluva
95 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 30.07.2018 Zmluva
89 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z222 a Licenčná zmluva AutoCont SK a.s. 0,00 € 18.07.2018 Zmluva
92 Zvýhodnená zmluva na zásobníky Tork - Tork Advantage Scandi s.r.o. 0,00 € 09.07.2018 Zmluva
87 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 29.06.2018 Zmluva
73 Mandátna zmluva Revimad s.r.o. 0,00 € 28.02.2018 Zmluva
70 Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP, akciová spoločnosť 0,00 € 15.02.2018 Zmluva
66 Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla Komunálna poisťovňa a.s. 0,00 € 31.01.2018 Zmluva
1 2 »